Contents

« Prev Greek Words and Phrases Next »

Index of Greek Words and Phrases

 • ἀ: 1 2
 • ἀγαπητν: 1
 • ἀγγαρεσαι: 1
 • ἀγγαρευσθαι: 1
 • ἀγνωμονεν: 1
 • ἀγπ: 1
 • ἀγπην: 1
 • ἀγρ: 1
 • ἀγροικικτερον: 1
 • ἀγχομνοι: 1
 • ἀθρον: 1
 • ἀκρβειαν: 1
 • ἀκριβ: 1
 • ἀκρπολι: 1
 • ἀκτημοσυν: 1
 • ἀλειν: 1
 • ἀλεφεσθκι: 1
 • ἀλεφοντα: 1
 • ἀληθεα: 1
 • ἀλλ: 1
 • ἀμερμνου: 1
 • ἀναβαλλσθω ε σημεα: 1
 • ἀναγκα: 1
 • ἀναθεναι: 1
 • ἀναχωρενοκονομα: 1
 • ἀνδρεαν: 1
 • ἀνδριαντοποιο: 1
 • ἀνεβησεν: 1
 • ἀνελον: 1
 • ἀνεπτρωθη: 1
 • ἀνεστοιχεου: 1
 • ἀνηρτσατο: 1
 • ἀνθρπου: 1
 • ἀνιμθαι: 1
 • ἀνοα: 1
 • ἀνπτων: 1
 • ἀντιφιλοτιμεσθαι: 1
 • ἀνωμαλα: 1
 • ἀξιοπστου: 1
 • ἀπ: 1
 • ἀπαγχονιζντων: 1
 • ἀπαρλλακτον: 1
 • ἀπαρνεσθαι: 1
 • ἀπαρνησσθω: 1
 • ἀπαρτσα: 1
 • ἀπγαγον: 1
 • ἀπεδμησε: 1
 • ἀπελθν: 1
 • ἀπερχμενοι: 1
 • ἀπηρτισμνων: 1
 • ἀπνοιαν: 1
 • ἀποδημαν: 1 2
 • ἀποκηρττουσι: 1
 • ἀποκλρωσι: 1
 • ἀποκψονται: 1
 • ἀπονοα: 1 2
 • ἀποπηδσ: 1
 • ἀποστλλει: 1
 • ἀποστσιον: 1
 • ἀποτηγανιζμενο: 1
 • ἀποτηγανιζμενοι: 1
 • ἀπραγμοσνην: 1
 • ἀπρσιτο: 1
 • ἀπστειλεν: 1
 • ἀρνεσθαι: 1
 • ἀρνησσθω: 1
 • ἀσθενστερον γρ γυν: 1
 • ἀστραπν: 1
 • ἀτλεστον: 1
 • ἀφδρνα: 1
 • ἀφοσιομενο: 1 2
 • ἀφοσιομενοι: 1 2
 • ἀφοσωσι: 1
 • ἀφρονστερον: 1
 • ἁγιασμν: 1
 • ἁγων: 1
 • ἁμαρτωλν: 1
 • ἄ: 1 2
 • ἄκροι: 1
 • ἄνεσιν: 1
 • ἄνθρωπε: 1
 • ἄνωθεν: 1
 • ἄπελθε: 1
 • ἅ: 1
 • ἅπτωνἄπτων: 1
 • ἐ: 1 2 3
 • ἐγ: 1
 • ἐγερθ: 1
 • ἐγκαλλωπιζμενο: 1
 • ἐδδαξεν: 1
 • ἐδδου: 1 2
 • ἐδλωσεν: 1
 • ἐθορυβοντο: 1
 • ἐκ περιουσα: 1
 • ἐκ πολλ τ περιουσα τιθε τ θραμα: 1
 • ἐκ το πονηρο: 1
 • ἐκεινω: 1
 • ἐκενην: 1
 • ἐκκπτων: 1
 • ἐκπομπεων: 1
 • ἐκστατικτερον: 1
 • ἐκτραχηλιζειν: 1
 • ἐλαχιστοτρον: 1
 • ἐλγξ: 1
 • ἐλθεν: 1
 • ἐμπαροινεται: 1
 • ἐν: 1 2 3
 • ἐν α ν: 1
 • ἐν βαθυττ νυκτ: 1
 • ἐν μσ στρεφομνοι: 1
 • ἐν τ ερ: 1
 • ἐν τ φανερ: 1
 • ἐνεργεαν: 1
 • ἐνηχσαντα: 1
 • ἐνκρυψεν: 1
 • ἐξ οκονομα: 1
 • ἐξεβακχεθη: 1
 • ἐξεκυλσθην: 1
 • ἐξετραχηλσθη: 1
 • ἐξηπλθη: 1
 • ἐξλυον: 1
 • ἐξομολογεσθαι: 1
 • ἐξομολογσεω: 1
 • ἐπ: 1
 • ἐπ σχματο: 1
 • ἐπαγωνζονται το προτροι: 1
 • ἐπαντλν: 1
 • ἐπγαζον: 1
 • ἐπεμβανοντα ατο τ καιρ: 1
 • ἐπετεχισε: 1
 • ἐπετεχισεν ατο: 1
 • ἐπηρεα: 1
 • ἐπιδεξασθαι: 1
 • ἐπιεικε: 1
 • ἐπιεικεα: 1
 • ἐπιεκεαν: 1
 • ἐπιεκειαν: 1
 • ἐπιθετν: 1
 • ἐπικηρων: 1
 • ἐπιλαβσθαι: 1
 • ἐπιοσιο: 1
 • ἐπισρεσθαι: 1
 • ἐπιστφοντε: 1
 • ἐπισφγγωμεν: 1
 • ἐπιτρπων: 1
 • ἐπσταται: 1
 • ἐπστησε: 1
 • ἐπυνθνετο παρ ατν: 1
 • ἐρευγομνου: 1
 • ἐρπετ ψυχν ζωσν: 1
 • ἐρτε: 1
 • ἐσθησαν: 1
 • ἐσκυλμνοι: 1
 • ἐσχτον: 1
 • ἐφ πρει: 1 2
 • ἐφδιον: 1
 • ἐχρευεν: 1
 • ἑαυτν δ φνισε: 1
 • ἑαυτν συνειαγαγεν: 1
 • ἑκατρωθεν δεξαι τν περβολν: 1
 • ἑπιπδν: 1
 • ἑτασθσονται: 1
 • ἔ: 1 2
 • ἔδωκεν: 1
 • ἔκραξευ: 1
 • ἔξοδον: 1
 • ἔξοδον,: 1
 • ἔξωθεν: 1
 • ἔπεμψε: 1
 • ἔρανον: 1
 • ἔριφο: 1
 • ἔρωτα: 1
 • ἔσεσθε: 1
 • ἔτεκεν τν υν ατ τν πρωττοκον: 1
 • ἔτεκεν υν: 1
 • ἔφθασε: 1
 • ἕναυλον: 1
 • ἕω: 1
 • ἕω καιρο: 1
 • ἠκρβωσεν παρ ατν: 1
 • ἡ το πργματο πθεσι: 1
 • ἡδον εριπον: 1
 • ἡμρα: 1
 • ἤγαγον: 1
 • ἤθελον: 1
 • ἤλειφε: 1
 • ἰδιτη: 1
 • ἰσΧυρν: 1
 • ἰσονομ: 1
 • ἰσχν: 1
 • ἱστορα: 1
 • ἴδεἀγπη: 1
 • ἵνα: 1
 • ἵνα σχολαιτερον βαδσ: 1
 • ὀδυνται: 1
 • ὀνειροπολεν: 1
 • ὀρτε: 1
 • ὁ: 1
 • ὁ γαπητ: 1
 • ὁ θε: 1
 • ὁ κορυφαο: 1 2 3
 • ὁ μλιστα δναται δκνειν: 1
 • ὁ το δικαου λγο: 1
 • ὁ χριστς: 1
 • ὁμολογεν: 1 2
 • ὁμολογοντα: 1 2
 • ὃ γγονεν: 1
 • ὄμοιοι: 1
 • ὄνωντν γνσιν: 1
 • ὄρμαθο: 1
 • ὅσιον: 1
 • ὅτε: 1
 • ὅτι: 1 2 3
 • ὑμε: 1
 • ὑπακουσντων: 1
 • ὑπερβολν: 1
 • ὑπερτθεται: 1
 • ὑπεσταλμνω: 1
 • ὑπηρται: 1
 • ὑποβολιμαοι τινε: 1
 • ὑπρ: 1 2 3
 • ὑπρ τ μτρον διαρρηγνει: 1
 • ὑπρθεσιχριν εδτε πρ πντων τ εδτι: 1
 • ὑφ ο,: 1
 • ὑφορμοσαν: 1
 • ὕβρεω: 1
 • ὕπαγε: 1
 • ὠδνα λυσεν: 1
 • ὡραο: 1
 • ὥστε: 1
 • έναγ: 1
 • ύμ γυμνζομεν: 1
 • ᾔτει: 1
 • ᾽Ιωβηλα: 1
 • ῖσαν: 1
 • ῞Ελληνε: 1
 • ῥήτορε: 1
 • ῥοπ: 1
 • ῾Ελλνων: 1
 • ῾Η᾽ παρακο: 1
 • ’Ανωτρω: 1
 • ’Ασφλεια: 1
 • Δεσπτη: 1
 • Δοκητα: 1
 • Ε δ κα μετ τατα γγονεν: 1
 • Κα: 1
 • Κα γρ: 1 2 3 4
 • Κα γρ κα τοτο: 1
 • Κα λαθεν τον ρχοντα το ανο τουτο παρθενα Μαρα, κα τοκετς ατ, μοω κα θνατο το Κυρου τρα μυστρια κραυγ τινα ν συχ Θεο πρχθη: 1
 • Κφινο: 1
 • Μ τοινυν περιττ φιλοσφει: 1
 • Μλιστα μν οδν τ μσον: 1
 • Τ για το γοι: 1
 • Τ στι, Τον ρτον τν πιυσιον; Το φμερον: 1
 • Ταχω σκλευσον, ξω προνμευσον: 1
 • Τκο κατοστιαο: 1
 • α δ: 1
 • α νικηθεσαι: 1
 • αθιγενο: 1
 • αλλ φβον, λλ πιπθησιν: 1
 • ανα: 1
 • αρων: 1
 • ατ: 1
 • ατ περθε: 1
 • ατν: 1
 • ατν ναλαβεν: 1
 • ατοἴσω: 1
 • ατοτελς: 1
 • ατς: 1
 • βαπτισθντε: 1
 • βαρ πργμα: 1
 • βασιλεα: 1 2
 • ββλιον ποστασου: 1
 • βεελφεγρ: 1
 • βελνην: 1
 • βι: 1
 • βιν: 1
 • βιο παρασκευν ψηλοτραν: 1
 • βιωτικν: 1
 • βμο,: 1
 • βμο, θυσιαστριον: 1
 • βναυσοι: 1
 • βοληται: 1
 • γ: 1
 • γενεν: 1
 • γενν: 1
 • γεννα: 1
 • γεννη: 1 2 3 4
 • γεωργαν: 1
 • γινομνου: 1
 • γν ποτεμνμενο: 1
 • γνεσθε: 1
 • γνησιτητα πιδεικνμενο: 1
 • γνμη: 1 2
 • γννησιν: 1
 • γρ: 1 2
 • γυμν τ κεφαλ: 1
 • γυμνζει: 1
 • γυμνζων: 1
 • δ: 1 2 3 4 5
 • δ ο: 1
 • δαψιλε: 1
 • δεξμενοι: 1
 • δεπνου γενομνου: 1
 • δευτεροπρτ: 1
 • δημδε: 1
 • δημδη: 1
 • δι: 1
 • δι ο: 1
 • δι ρχησιν ατ παραχωρσαιἀλλογενο: 1
 • δι τν ναντων τ νντια: 1
 • δι το θεο: 1
 • δι τοτο: 1
 • διαθκη: 1
 • διακωδνισα: 1
 • διασκεψμεθα: 1
 • διατργειν: 1
 • διδσκειν: 1
 • διδσκεσθαι: 1
 • διεσθησαν: 1
 • δικαιοσνη: 1
 • δικαιοσνην: 1
 • δικισμνον: 1
 • δικσθη Μαντινεα: 1
 • διορθνμενο: 1
 • διορθσαι: 1
 • διπλασι: 1
 • δκησιν: 1
 • δμο: 1
 • δναμι: 1
 • δναμιν: 1
 • δξ: 1
 • δξαν: 1 2
 • δοκε: 1
 • δοκιμν: 1
 • δολοι: 1
 • δοναι: 1
 • δος: 1
 • δρκοντε: 1
 • δρμα: 1
 • δρσο διασυρζουσα: 1
 • δυναστεα: 1
 • δυσωπσαι: 1
 • ε: 1
 • ε δ: 1
 • ε λθν: 1
 • ε μσονασθητν: 1
 • ε τν βασιλεαν: 1
 • ε τν γενναν το πυρο: 1
 • ε τν δν: 1
 • ε το κλπου: 1
 • εαγαγεν πηγγελλτο: 1
 • εγνειαν: 1
 • εδον: 1
 • εδωλον: 1
 • εελθν: 1
 • εζνου: 1
 • εθς: 1
 • εκ: 1
 • εκολα: 1
 • ελογσα: 1
 • εν: 1
 • ενοιαν: 1
 • ερπ: 1
 • εσαγωγα: 1
 • εσβειαν: 1
 • εσερχμενοι: 1
 • ετελεα: 1
 • εχαριστα: 1 2
 • εχαριστσα: 1
 • ζητοντε: 1
 • ζωδων: 1
 • θατρον: 1
 • θαυμαστν τι κα μγα οκονομνκακουργοντε: 1
 • θεωραν: 1
 • θλω: 1
 • θλωμεν: 1
 • θμι: 1
 • κα: 1 2 3 4 5 6
 • κα γ δ: 1
 • κα γρ: 1 2
 • κα δι τοτο: 1
 • κα ελογα: 1
 • κα επεν: 1
 • κα μσ, Ζ Κριο, μετ ληθεα ν, κρσει, κα ν δικαιοσν: 1
 • κα ναιρεν: 1
 • κα ντιβλψαι ο τολμ: 1
 • κα π παντα: 1
 • κα π πντα: 1
 • κα περιβλλεσθαι πλεω: 1
 • κα το συνδολου τπτοντε φειδ,: 1
 • κα χριν χει σοι τοτου πολλν: 1
 • καθαρζον: 1
 • καθαρζων: 1 2
 • καθηγητς: 1
 • καθικνομενο: 1
 • καθολικν: 1
 • και: 1
 • καιντερον: 1
 • κακαν: 1
 • καπηλεουσινἐμπορεονται: 1
 • κατ λξιν: 1
 • κατ ναγωγν: 1 2
 • κατ στοραν τν μαρτυραν ναγινσκων: 1
 • κατ τν λγον τ οκονομα: 1
 • κατ τν τ οκονομα λγονἐρφια: 1
 • καταθεματζειν: 1
 • καταφορικτρ: 1
 • κατεστυμμνων: 1
 • κατκαιον: 1
 • κατλαβε: 1
 • κατρθωμα: 1
 • κεχρσθαι το πομνοι: 1
 • κινσα: 1
 • κλασιν: 1
 • κμματα: 1 2
 • κολοφνα: 1
 • κορυφαο: 1
 • κριον: 1
 • κρυγμα: 1
 • κρυψεν: 1
 • κυρου κα κυρου: 1
 • κφινοι: 1
 • λγει Εκε κα οτο: 1
 • λγον: 1
 • λγων: 1
 • λγων οκονομ: 1
 • λιμ: 1
 • λιπαρν: 1
 • λογισμος: 1
 • λοιμο: 1
 • λουντρ: 1 2
 • λσαι: 1
 • μακρθεν, τ Ιησο π τ Γαλιλαα: 1
 • μαργάρου: 1
 • μγιστο τρπο λεα: 1
 • μγοι: 1
 • με: 1
 • με δει: 1
 • μεζων: 1
 • μεθαρμζεται: 1
 • μεσασμος: 1
 • μεσολαβοντο: 1
 • μετ λαμπρο το σχματο: 1
 • μετ παησα: 1
 • μετ πολλ τ τραγδα: 1
 • μετ τ λουτρν: 1
 • μετοχετεει: 1
 • μετωρο: 1
 • μετωρον: 1
 • μηδ δεσθαι: 1
 • μητρπολι: 1
 • μικροψυχα: 1 2
 • μισθν: 1
 • μοντατο: 1
 • μου: 1 2
 • μυρα: 1
 • μχη: 1
 • μωραι: 1
 • ν σαββτ: 1
 • ν τ βασιλε: 1
 • ναγωγ: 1
 • ναστ: 1
 • νεανικ: 1
 • νεαρτητι: 1
 • νιφδα σημεων: 1
 • νμου: 1 2
 • νοητν: 1
 • ξοδον: 1
 • ο Ιουδαοι: 1
 • ο θνικο: 1
 • ο περ τν Λουκν: 1
 • ο πολ λγο ατ: 1
 • οδ γρο: 1
 • οκ ατεν χρ μνου, λλ κα χρ ιτεν: 1
 • οκ ν αυτ δξαν περιθηκε: 1
 • οκεω χε: 1
 • οκονομα: 1 2 3 4 5 6
 • οκονομαν: 1
 • οκονομεται: 1
 • οκονομικ: 1 2
 • οκονομν: 1
 • οκοτρβων: 1
 • οκτι σχοντε: 1
 • ον: 1 2 3
 • οσαν: 1
 • οτω: 1
 • ου σωψρονζει: 1
 • οχ πλ: 1
 • οχ τυχε: 1
 • π πολωνὃς ν πολσ: 1
 • παγκρτια: 1
 • παησα: 1
 • παησαν: 1
 • παησαν βου: 1
 • παθητ: 1
 • παιδαγωγν: 1
 • παρ πασ: 1
 • παρ πντων νθρπων…: 1
 • παραδιδναι: 1
 • παραζηλοντε: 1
 • παραιπτεσθαι: 1
 • παραμυθαν: 1
 • παραχαρττειν: 1
 • παρεβολευετο: 1
 • παρλκει: 1
 • παρλκοντα: 1 2
 • πατν: 1 2
 • πατρα: 1
 • παχτερον: 1
 • πελθε: 1
 • περ: 1
 • περιφανεα: 1
 • πεσεταιστηθοδεσμδο: 1
 • πιστεσαι: 1
 • πιστν: 1
 • πλαδαρν: 1
 • πλεκτνα: 1
 • πλεονεξα: 1
 • πλεσι: 1
 • πλεων: 1
 • πμα: 1
 • πνεμα: 1
 • πντων ν μηχαν καθεσττων: 1
 • ποισω: 1
 • πολιτεα: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 • πολιτεαν: 1 2
 • πολιτευμενο: 1
 • πολλ εφροσνη: 1
 • πολμιον ντα αυτ κα χθρν: 1
 • πονηρα: 1
 • πονηραν: 1
 • ππτωμεν π γνατα: 1
 • πρ τ οκεον θαμα: 1
 • πραγμτων: 1
 • πριστηροειδ: 1
 • προανακηρττοντο: 1
 • προηγομενα: 1
 • προηγομενο: 1
 • προηγομενον: 1
 • προηγουμνω: 1
 • προκεμενα: 1
 • προσεφαι πλ: 1
 • προσστατο ατο: 1
 • προσστναι: 1
 • προστασα: 1
 • προστασαν: 1 2
 • πρωμον: 1
 • πρωττυπο: 1
 • πση πανδαισα: 1
 • πτερο: 1
 • ρχομνων: 1
 • σ: 1 2 3
 • σαββτου: 1
 • σαββτ;: 1
 • σε τν νδρα εσονταιἁψδα: 1
 • σεληνιαζομνου: 1
 • σεσηρυαν: 1
 • σεσυρμνη: 1
 • σημεα: 1
 • σημεον: 1
 • σκαιο: 1
 • σκανδαλζειν: 1
 • σκανδλων: 1
 • σκαο: 1
 • σκιρτσετε: 1
 • σκμματα: 1
 • σκνδαλα: 1
 • σκνδαλον: 1
 • σναξιν: 1 2
 • σνισι: 1
 • σντεμνει: 1
 • σοβεν: 1
 • σοφν κα μγων: 1
 • σπουδζωμεν: 1
 • σπυρδε: 1
 • σπυρς: 1
 • στρατηγο: 1
 • στρατοπδοι: 1
 • στραφες: 1
 • στχον: 1
 • συγγνμην: 1
 • συγκαταβμεν: 1
 • συγκροτε: 1
 • συγκροτοντα: 1
 • συγκροτοσιν: 1
 • συλλογισμν: 1
 • συμφερε ατ: 1
 • συναιρεν: 1
 • συνδριον λοιμν: 1
 • συνεισακτο: 1
 • συνελντα τ προκεμενα: 1
 • συνθη: 1
 • συντριβπλεονεξα: 1
 • συνυποκρινομνου: 1
 • συρφετωδ: 1
 • συσστου: 1
 • σφαγιασθντα: 1
 • σχματο: 1
 • σψι: 1
 • σωματ: 1
 • σωματικ φαντασα: 1
 • σωφροσνη: 1
 • τ: 1 2
 • τ Τραπζη: 1
 • τ ανιγμα: 1
 • τ ατ,: 1
 • τ βασιλεα: 1
 • τ βναυσον: 1
 • τ γνμ: 1
 • τ γνμη: 1
 • τ διαβλ: 1
 • τ διστημα: 1
 • τ θλωσυγκεκληρωμνην: 1
 • τ καινν σχζει: 1
 • τ κροθνια: 1
 • τ λγ ποησον: 1
 • τ λεο μν: 1
 • τ λεο μο: 1
 • τ μ πρτερο πιπηδν το θαμασιν, λλ καλομενο: 1
 • τ μεγαλ: 1
 • τ μετανοα: 1
 • τ μν κενων: 1
 • τ νεπαχθς: 1
 • τ νμαλον το θου: 1
 • τ παλαι: 1
 • τ παρ αυτν: 1
 • τ πιστραφναι: 1
 • τ πλεον: 1
 • τ πονηρ: 1
 • τ πριττον: 1
 • τ προαιρσειποιε: 1
 • τ προηγοπα το παιδου: 1
 • τ πρς: 1 2
 • τ ργα: 1
 • τ σαρκς: 1
 • τ συνξεω: 1 2
 • τ συνοκου παρθνου: 1
 • τ τ οκονομα λγ: 1
 • τ τελν νεδεκνυτο: 1
 • τ φιλοσοφια: 1
 • τ φλτρ: 1
 • τ χρν πλεονεκτε: 1
 • τ ψυχ,: 1
 • ταμιεεται: 1
 • ταπεινν: 1
 • τεθλιμμνη: 1
 • τελωνα: 1
 • τετραχηλισμνα: 1
 • τι τν ο προηκντων: 1
 • τιμν: 1 2
 • τιμωρουμνου: 1
 • τινα: 1
 • τκο,: 1
 • τκτειν: 1
 • τκτεται: 1
 • τν Αβραμ νω κα κτω παρφερον: 1
 • τν Δεσπτην: 1
 • τν γπην: 1
 • τν διυλισμνον ονον: 1
 • τν ερημνων: 1
 • τν θνν: 1
 • τν κοινν δικν πραγματεεσθα σε παρασκευζωνπραγματεεσθαι: 1
 • τν μ ποισυτων: 1
 • τν ν μσ θορβων: 1
 • τν νδρα: 1
 • τν ορανν: 1 2 3
 • τν πολλν: 1
 • τν πολλν, thus: 1
 • τν πρξιν: 1 2
 • τν πρξιν ατο: 1
 • τν σκανδαλζοντα: 1
 • τν σταυρωμνον: 1
 • τν στρων το ορανο: 1
 • τν τκονοικονομουμενα: 1
 • τν τν σωμτων ννοιανεαγγλιον: 1
 • τν τοιοτον λογισμν: 1
 • τν φειλν: 1
 • τν φιλοσοφοντων: 1
 • τνε εσν: 1
 • το Ιησο: 1
 • το βασιλω: 1
 • το δυναμνοι: 1
 • το θεο;: 1
 • το λλοφλυ: 1
 • το μνημεου: 1
 • το οκεοι: 1
 • το ορανο: 1
 • το πειρασμο: 1
 • το ποιοντα τν νομαν: 1
 • το προτροι παγωνιζμενον: 1
 • το ρτου: 1
 • το ρχαοι: 1
 • το ρχιερωτο: 1
 • το στοιχεουπαραφερομνη: 1
 • το συλλγοντο: 1
 • το τυφον: 1
 • το φιλουμνουγενναν: 1
 • τονυν: 1
 • τοσοτων οκονομηθντων: 1
 • τοτ: 1
 • τρε: 1
 • τρπεζαν: 1
 • ττε: 1 2
 • υ τ λα: 1
 • υο: 1
 • υπορττοντο: 1
 • φαλοι: 1
 • φανερ εναι: 1
 • φανερ ναισχντουν: 1
 • φαυων: 1
 • φησν: 1
 • φιλοσοφ: 1
 • φιλοσοφα: 1 2 3 4 5 6
 • φιλοσοφαν: 1 2 3 4 5 6 7
 • φιλοσοφε: 1
 • φιλοσοφεν: 1 2 3
 • φιλοσοφωτρα: 1
 • φιλοτιμα: 1 2
 • φιλοτιμα κα: 1
 • φιλοτιμαν: 1
 • φντασμα: 1
 • φραγμν: 1
 • φραγμς: 1
 • φρη κροκωτ: 1
 • φρικωδεσττη: 1
 • φυρματο: 1
 • χανου: 1
 • χερσωθντε: 1
 • χλαναν μν συνελν κα κεα, ποσιν νευδεν: 1
 • χμαι συρομνων, al. ἐ: 1
 • χπυςσεα χαλει`ων: 1
 • χρι καιρο: 1
 • χρματα: 1
 • χυμ: 1
 • ψυχ: 1 2
 • ψυχν: 1
 • ,: 1 2
 • , rec. text, ἐν παησ εναι. [The latter reading is that of all our authorities.—R]: 1
 • [kἂν: 1
 • ac tibi providens, ut a communi illa reddenda ratione te expedias: 1
« Prev Greek Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection