Contents

« Prev Latin Words and Phrases Next »

Index of Latin Words and Phrases

 • “Quique sacerdotes casti, dum vita mancbat,: 1
 • (Edipum curiositas in extremas conjecit calamitates.: 1
 • Alexandrum intemperantia bibendi, et ille Herculanus ac fatalis scyphus perdidit.: 1
 • Alter alteri satis amplum theatrum sumus; satis unus, satismullus.: 1
 • Ama nesciri et pro nihilo reputari.: 1
 • Angustum annulum non gesta, disit Pythag, id est, vitae genus liberum sectare, nec vinculo temetipsum obstringe.: 1
 • Animusque menus sursum usque evectus ad polum: 1
 • Appetitus fornicationis anxietas est, satietas vero poenitentia.: 1
 • Arbuteos foetus, montanaque fraga legebant.: 1
 • At meretrix abigit testem veloque seraque; Raraque Summaeni fornice rima patet.: 1
 • Atticus eximie si coenat, lautus, habetur; Si Rutilus, demens —: 1
 • Beatitudo pendet a recis consilliis in affectionem animi constantern desinentibus.: 1
 • Beatus qui intelligt super egenum et pauperem.: 1
 • Benedictus in spinis se volutavit; S. Martinianus faciem et manus. S. Johanes, cognomento Bonus, calamos acutos inter ungues et carnem digitorum intrusit. S. Theoctistus in silvia more ferarum vixit, ne inter Arabes pollueretur.: 1
 • Berecynthia arva.: 1
 • Bis sex dierum mensura consero ego agros,: 1
 • Casso saltem delectamine amare quot potiri non licest.: 1
 • Cicero vocat Temperantiam ornatum vitae, in quo decorum illud et honestum situm est.: 1
 • Contra libidinis impetum apprehende fugam, si vis obtinere victoriam.: 1
 • Convictio est quasi quaedam intensio benevolentiae. Inferior matrona suo sit, sexte marito: Non aliter flunt foemina, virque pares.: 1
 • Corpus onustum Hesternis vitiis animum quoque praegravat.: 1
 • Cruei haeremus, sanguinem sugimus, et inter ipsa Redemporis nostri vulnera, figimus linguam.: 1
 • Danda est opera at matrimonio devincianur, quod est tutissimum juventutis vinculum.: 1
 • Dandum interstitium paeniteniae: 1
 • De mendico male meretur, qui ei dat quod edat aut quod bibat: Nam et illud quod dat perdit, et illi prodcit vitam ad miseriam.: 1
 • Decidit humi, et me sic videtur alloqui;: 1
 • Demus, Deum aliquid posse, quod nos fateamur investigare ion posse.: 1
 • Desideria tua parvo redime; hoe enim tantum curare debes, ut desinant.: 1
 • Dieere quid coena possis ingratius ista?: 1
 • Discedite ab aris, Queis tulit hesterna gaudia nocte Venus: 1
 • Disea haud nimis magnifacere mortalia.: 1
 • Donum nudum est, nisi consensu vestiatur: 1
 • Ebrietas est voluntaria insania.: 1
 • Eosdem quos maritus nosse deos et colere s olos uxor debet; supervacaneis autem religionibus et alienis superstitionibus fores occludere. Nulli enim deum grata sunt sacra, quae mulier clanculum et furtim facit—Plutarch. Conjug. Praecept. Gen. 24: 1
 • Ergo solicitae tu causa, pecunia, vitae es: Per te immaturum mortis adimus iter.: 1
 • Etiamsi partem damni dare noluisti, in totum quasi prudens dederis, tenendus es. Fx toto enim nolaisse debet qui imprudentia defenditur. Sen. Contr. Involuntarium ortum ex voluntario censetur pro voluntario.: 1
 • Fabis abstine, dixit Pythagoras. Olim nam Magistratus per suffragia fabis lata creabantur.: 1
 • Facilius est initia affectuum prohibere, quam impetum regere.: 1
 • Felix initium, prior aetas contenia dulcibus arvis; Facileque sera solebat jejunia solvere glande.: 1
 • Hie in foro beatus esse creditur, Cum foribus apertis sit suis miserrimus: Imperat mulier, jubet omnia, semper litigat. Multra adferunt ilt dolorem, nihil mihi — Ferre, quam sortem patiuntur omnes, Nemo recusat.: 1
 • Homerus, Thersitis maloa mores describens, makitim summam apposuit, Pelidae inprimis erat atque inimicus Ulyssi.: 1
 • I1villan nobilitado non cognosce partentado.: 1
 • Idem fere apud Plutarch. Vinolentia animi quandam remissiem et levitatem, ebrietas futilitatem significat.: 1
 • In colloquiis pueri invisi aliis non fient, si non omnino in disputationibus victoriam sempetr obtinere laborent. Non tantum egregium est scire vincere, sed etiam posse vinci pulchrum est, ubi victoria est damnosa.: 1
 • In rebus miris summa credendi ratio est omnipotentia Creatoris.: 1
 • Insaniae comes est ira, contubernalis ebrietas.: 1
 • Inter sacra et vota, verbis etiam profanis abstinere.: 1
 • Ira cum pectus rapida occupavit, Futiles linguae jubeo cavere Vana latratus jaculantis.: 1
 • Itidem si puer parvulus occidat, aequo animo ferendum putant; si vero in cunis, ne querendum quidem; atqui hoc acerbius exegit natura quod dederat. At id quidem in caeteris rebus melius putatur, aliquam partem quaim nummam attingere.: 1
 • Jejunium sine eleemosyna, lampas sine oleo.: 1
 • Juvenis relinquit vitam, quem Dii diligunt.: 1
 • Laete venire Venus, trists abire solet.: 1
 • Laetum esse debet et officiosum mariti imperium.-Plut. Namque es ei pater et frater, venerandaque mater; nec minus facit ad dignitatem viri, si mulier eum suum praeceptorem, philosophum, magistrumque appellet.: 1
 • Laudatur Augustus Caesar apud Lucanum, — media inter praelia semper Stellarum coelique plagis, superisque vacabat.: 1
 • Laudi ductum apud vet. : 1
 • Liberi sine consensu parentum contrahere non debeut. Andromache, apud Eurpiden, cum petita fuit ad nuptias, responidit, patris sui esse sponsalium suorum curam habere; et Achilles, apud Homerum, regis filiam sine patris sui consensu noluit ducere. II.9, 393. Et Justinanus Imp. alt. naturali simul et civili rationi congruere, ne filii ducant uxores citra parentum authoritatem. Simo Terentianus parat abdictionem, quia Pamphilus clam ipso duxisset uxorem. Istitsmodi sponalia frunt irrita, nisi velint parentes: at si subsequuta est copula, ne temere rescindantur connubia, toulue suadent cautiones et pericula. Liberi, autem, quamdiu secundum leges patrias sui juris non sunt, clandestinas nuptias si ineant, peccant contra quintum praeceptum, et jus naturale secundarium. Proprie enim loquendo parentes non habent sive potestatem, sed authoritatem; hebent jus jubendi aut prohibendi, sed non irritum faciendi. Atque etiam ista authoritas exercenda est sccudnum aequm et bonum; scil, nt ne morosus et difficilis sit pater. Mater enim vix habet aliquod juris praeter suasionis et amoris et gratitudinis. Si autem pater filiam non collocasset ante 25 annos, filia nubere poterat cui voluerat, ex jure Romanorum. Patrum enim authoritas major aut minor est ex legibus patriis, et solet extendi ad certam aetatem, et tum exspirat quoad matrimonium; et est major in filias quam filios.: 1
 • Mortem venientem nemo hilaris excipit, nisi qui ad eam se diu composuerat.: 1
 • Multa faciunt ebrii quibus sobrii erubescunt.: 1
 • Nalla lex (civilis) sibi soli conscientiam justitiaw suae debet, sed cis a quibus obsequim expectat: 1
 • Nemo alienae viruti invidet, qui confidit suae.: 1
 • Nequam illud verbum, Bene vult, nisi qui bene facit.: 1
 • Nihil ita dignum est odio, ut eorum mores, qui compellantibus se difficiles, praebent.: 1
 • Nil interest, faveas sceleri, an illud facias.: 1
 • Nisi fundamenta stirpis jacta sint probe, Miseros necesse est esse deinceps posteros.: 1
 • Nobilis haec esset pietatis rixa duobus; Quod pro fratre mori vellet uterque prior.: 1
 • Non facta tibi est, si dissimules, injuris.: 1
 • Non licet suffurari mentem vel Samaritani.: 1
 • Non te ad omnia laeta genuit, O Agamemnon, Atreus, Opus est te gaugere et maercre: mortalis enim natus es, et ut haud veilis; superi sic constucrunt.: 1
 • Nosti tempora tu Jovis sereni, Cum fulget placidus, suoque vultn, Quo nil supplicibus solet negare.: 1
 • Nunquam memini me legisse mala morte mortuum, qui libenter opera charitatis exercuit.: 1
 • Omittenda potius praevalida ct adulta vitia, quam hoe adsequi, ut palam fiat, quibus flagitiis impares simus.: 1
 • Patellas luxuriae oculos, dixit Isidorus.: 1
 • Plutarchus citans carmen de suo Apolline, adjicit ex Herodoto quasi de suo, De eo os meum continens esto.: 1
 • Potior mihi ratio vivendi honeste, quam et opime dicendividetur.: 1
 • Praebeant misericordia ut conservetur justitia.: 1
 • Praemonstro tibi Ut ita te aliorum miserescat, ne tui alios misereat.: 1
 • Prodigio par est in nobilitate senectus. Hortulus hic, puteusque brevis, nec rest movendus, In tenues plantas facili diffunditur haustu. Vive bidentis amans, et culti villicus hortl: Unde epululum possis centum dare Pythagoreis. Est aliquid, quocunque loco, quocunque recessu, Unius dominum sese fecisse lacertae.: 1
 • Provocet ut segnes animos, rerumque remotas Ingeniosa vias paulatim exploret egestas.: 1
 • Pulla prosternit se ad pedes: Miserere virginitatis meae, ne prostituas hoc corpus sub tam turpi titulo.: 1
 • Quanto preaestantius esset Numen aquae, viridi si margine claugeret undas Herba, nec ingenuum violarent marmora tophum.: 1
 • Quem Deus tegit vercundiae pallio, hujus maculas hominibus non ostendit.: 1
 • Qui animum vincunt, quam quos animus, semper prokiores cluent.: 1
 • Qui dedit beneficium, taceat; narret, qui accepti: 1
 • Qui laudat servum fugitivum, tenetur. Non enim oportet laudando augeri maium.: 1
 • Qui pauca requirunt, non multis excidunt.: 1
 • Qui turatur ut maechetur, maechus est magis quam fur.: 1
 • Quid refert igitur quantis jumenta fatiget Porticibus, quanta nemorum vectetur in umbra, Jugera quot vicina foro, quas emerit aedes? Nemo malus felix.: 1
 • Quisquis in primo obsitit Repulitqua amorem, tutus ac victor fuit: Qui blandiendo dulce nutrivit malum, Sero recusat ferre, quod subiit, jugum.: 1
 • Si tua culpa datum est damnum, jure super his satisfacere te oportet.: 1
 • Sic Jesus dixit. S. Carpo apud Dionysium epist. ad Demophilum.: 1
 • Sic Novatus novitios suos compulit ad jurandum, ne unquarm ad Catholicos episcopos redirent.: 1
 • Sic Vivianus resipuit de injusta accusatione: apud Cassiodo.: 1
 • Sp. Minucius Pontifex Posthumium monuit, ne verbis vitae eastimoniam non aequantibus uteretur.: 1
 • Spiritu principali me confirma.: 1
 • Surgam ad sponsalia, quia promisi, quamvis non concoxerim: sed non, si febricitavero: subest enim tacita exceptio, sipotero, si debebo. Effice ut idem status sit, cum exigitur, qui futi, cum promitterem. Desitiuere levitas non erit, si aliquid intervenit novi. Eadem mihi omnia praesta: et idem sum: 1
 • Time videre unde possis cadere, et noli fieri perversa simplicitate securus.: 1
 • Tu sia nimum vicisi potius quam animus te, est quod gaudeas.: 1
 • Turbatus sum, et non sum locutus.: 1
 • Vasa pura ad rem divinam.: 1
 • Venter mero awstuanus cito despumatur in libidines.: 1
 • Venus rosam amat propter fabellam, quam recitat.: 1
 • Verum humilem patientia ostendit.: 1
 • Virginitas est, in arne corruptibili, incorruptionis perpetua meditatio: 1
 • Voluptates abeuntes fessas et poenitentia plenas, animis nostris natura subjecit, quo minus cupide repetantur.: 1
 • amaram amaro bilem pharmaco qui elunt.: 1
 • amoris ut morsum qui vere senserit.: 1
 • res an gusta domi: 1
 • super totam materiam: 1
« Prev Latin Words and Phrases Next »
VIEWNAME is workSection