Contents

« JEHOAHAZ JEHOASH JEHOHANAN »

JEHOASH

–1. Also called JOASH

.Successor of Jehoahaz 2Ki 13:10-25

.Defeats Amaziah 2Ki 13:12; 14:8-15; 2Ch 25:17-24

.Death of 2Ki 13:13; 14:16

–2. King of Judah

.See JOASH

« JEHOAHAZ JEHOASH JEHOHANAN »
VIEWNAME is workSection