« Prev 1 Timothy 4 Next »

Chapter 4

1 Duh izrièito govori da æe u posljednja vremena neki otpasti od vjere i prikloniti se prijevarnim duhovima i zloduhovskim naucima. 2A sve to pod utjecajem himbe lažljivaca otupjele savjesti 3koji zabranjuju ženiti se i nameæu uzdržavati se od jela što ih je Bog stvorio da ih sa zahvalnošæu uzimaju oni koji vjeruju i znaju istinu. 4Doista, svako je Božje stvorenje dobro i ne valja odbaciti ništa što se uzima sa zahvalnošæu 5jer se posveæuje rijeèju Božjom i molitvom. 6To izlaži braæi i bit æeš dobar poslužitelj Krista Isusa, hranjen rijeèima vjere i dobroga nauka za kojim postojano ideš. 7Svjetovne pak i bablje prièe odbijaj! Vježbaj se u pobožnosti! 8Uistinu, tjelesno vježbanje malo èemu koristi, a pobožnost je svemu korisna jer joj je obeæan život - sadašnji i buduæi. 9Vjerodostojna je to rijeè i vrijedna da se posve prihvati. 10Ta za to se trudimo i borimo jer se pouzdajemo u Boga živoga koji je Spasitelj svih ljudi, ponajpaèe vjernika. 11Zapovijedaj to i nauèavaj! 12Nitko neka ne prezire tvoje mladosti, nego budi uzor vjernicima u rijeèi, u vladanju, u ljubavi, u vjeri, u èistoæi. 13Dok ne doðem, posveti se èitanju, poticanju, pouèavanju. 14Ne zanemari milosnog dara koji je u tebi, koji ti je dan po proroštvu zajedno s polaganjem ruku starješinstva. 15Oko toga nastoj, sav u tom budi da tvoj napredak bude svima oèit. 16Pripazi na samog sebe i na pouèavanje! Ustraj u tome! Jer to vršeæi, spasit æeš i sebe i one koji te slušaju.

« Prev 1 Timothy 4 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |