« Prev 1 Timothy 3 Next »

Chapter 3

1 Vjerodostojna je rijeè: teži li tko za nadgledništvom, èasnu službu želi. 2Treba stoga da nadglednik bude besprijekoran, jedne žene muž, trijezan, razuman, sreðen, gostoljubiv, sposoban pouèavati, 3ne vinu sklon, ne nasilan nego popustljiv, ne ratoboran, ne srebroljubac; 4da svojom kuæom dobro upravlja i sinove drži u pokornosti sa svom ozbiljnošæu - 5a ne zna li netko svojom kuæom upravljati, kako æe se brinuti za Crkvu Božju? - 6ne novoobraæenik da se ne bi uzoholio i pao pod osudu ðavlovu. 7A treba da ima i lijepo svjedoèanstvo od onih vani, da ne bi u rug upao i zamku ðavlovu. 8Ðakoni isto tako treba da budu ozbiljni, ne dvolièni, ne odani mnogom vinu ni prljavu dobitku - 9imajuæi otajstvo vjere u èistoj savjesti. 10I neka se najprije iskušavaju, pa onda, budu li besprigovorni, neka obavljaju službu. 11Žene isto tako neka budu ozbiljne, ne klevetnice nego trijezne, vjerne u svemu. 12ðakoni neka budu jedne žene muževi, neka dobro upravljaju djecom i svojim kuæama. 13Jer oni koji dobro obavljaju službu, stjeèu èastan položaj i veliku smjelost u vjeri, vjeri u Isusu Kristu. 14Ovo ti pišem u nadi da æu ubrzo doæi k tebi, 15a okasnim li, da znaš kako se treba vladati u kuæi Božjoj, koja je Crkva Boga živoga, stup i uporište istine. 16Da, po sveopæem uvjerenju, veliko je Otajstvo pobožnosti: On, oèitovan u tijelu, opravdan u Duhu, viðen od anðela, propovijedan meðu narodima, vjerovan u svijetu, uznesen u slavu.

« Prev 1 Timothy 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |