« Prev 1 Timothy 2 Next »

Chapter 2

1 Dakle, preporuèujem prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, molbenice i zahvalnice za sve ljude, 2za kraljeve i sve koji su na vlasti, da provodimo miran i spokojan život u svoj bogoljubnosti i ozbiljnosti. 3To je dobro i ugodno pred Spasiteljem našim Bogom, 4koji hoæe da se svi ljudi spase i doðu do spoznanja istine. 5Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik izmeðu Boga i ljudi, èovjek - Krist Isus, 6koji sebe samoga dade kao otkup za sve. To je u svoje vrijeme dano svjedoèanstvo, 7za koje sam ja postavljen propovjednikom i apostolom - istinu govorim, ne lažem - uèiteljem naroda u vjeri i istini. 8Hoæu dakle da muškarci mole na svakome mjestu, podižuæi èiste ruke bez srdžbe i raspre; 9isto tako žene - u doliènu držanju: neka se rese stidljivošæu i razborom, ne pletenicama i zlatom ili biserjem ili skupocjenim odijelom, 10nego - dobrim djelima, kako dolikuje ženama koje ispovijedaju bogoljubnost. 11Žena neka u miru prima pouku sa svom podložnošæu. 12Pouèavati pak ženi ne dopuštam, ni vladati nad mužem, nego - neka bude na miru. 13Jer prvi je oblikovan Adam, onda Eva; 14i Adam nije zaveden, a žena je, zavedena, uèinila prekršaj. 15A spasit æe se raðanjem djece ako ustraje u vjeri, ljubavi i posveæivanju, s razborom.

« Prev 1 Timothy 2 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |