« Prev 1 Timothy 5 Next »

Chapter 5

1 Na starca se ne otresaj, nego ga nagovaraj kao oca, mladiæe kao braæu, 2starice kao majke, djevojke kao sestre - u svoj èistoæi. 3Udovice poštuj - one koje su zaista udovice. 4Ako li ipak koja udovica ima djecu ili unuke, neka najprije oni znaju oèitovati svoju pobožnost prema vlastitom domu i uzdarjem uzvraæati roditeljima jer to je ugodno Bogu. 5A ona koja je zaista udovica, posve sama, pouzdaje se u Boga, odana prošnjama i molitvama noæ i dan; 6ona, naprotiv, koja provodi lagodan život, živa je veæ umrla. 7I to naglašuj da budu besprijekorne. 8Ako li se tkogod za svoje, navlastito za ukuæane, ne stara, zanijekao je vjeru i gori je od nevjernika. 9U popis neka se unosi udovica ne mlaða od šezdeset godina, jednog muža žena, 10koja ima svjedoèanstvo dobrih djela: da je djecu odgojila, da je bila gostoljubiva, da je svetima noge prala, da je nevoljnima pomagala, da se svakom dobru djelu posveæivala. 11Mlaðe pak udovice odbijaj jer kad ih požuda odvrati od Krista, hoæe se udati, 12pa zasluže osudu što su pogazile prvotnu vjernost. 13A uz to se, obilazeæi po kuæama, nauèe biti besposlene, i ne samo besposlene, nego i brbljave i nametljive, govoreæi što ne bi smjele. 14Hoæu dakle da se mlaðe udaju, djecu raðaju, da budu kuæevne te ne daju protivniku nikakva povoda za pogrðivanje. 15Jer veæ su neke zastranile za Sotonom. 16Ako koja vjernica ima udovica, neka im pomaže, a neka se ne optereæuje Crkva, da uzmogne pomoæi onima koje su zaista udovice. 17Starješine koji su dobri predstojnici dostojni su dvostruke èasti, ponajpaèe oni koji se trude oko Rijeèi i pouèavanja. 18Pismo doista veli: Volu koji vrši ne zavezuj usta! I: Vrijedan je radnik plaæe svoje. 19Protiv starješine ne primaj tužbe, osim na osnovi dvaju ili triju svjedoka. 20One koji griješe, pred svima ukori da i drugi imaju straha! 21Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom i izabranim anðelima da se toga držiš bez predrasude i ništa ne èiniš po naklonosti. 22Ruku prebrzo ni na koga ne polaži i ne budi dionikom tuðih grijeha! Sebe èistim èuvaj! 23Ne pij više samo vode, nego uzimaj malo vina poradi želuca i èestih svojih slabosti. 24Grijesi nekih ljudi oèiti su i prije suda, nekih pak samo nakon njega. 25Tako su i dobra djela oèita, a bila i drukèija, ne mogu se sakriti.

« Prev 1 Timothy 5 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |