« Prev 1 Peter 4 Next »

Chapter 4

1 Dakle, buduæi da je Krist trpio u tijelu, i vi se oboružajte istim mišljenjem - jer tko trpi u tijelu okanio se grijeha - 2da vrijeme što vam u tijelu još preostaje proživite ne više po ljudskim požudama nego po Božjoj volji. 3Dosta je uistinu što ste u prošlom vremenu vršili volju pogana, hodeæi u razvratnostima, požudama, pijanèevanjima, pijankama, opijanjima i bezakonièkim idolopoklonstvima. 4Stoga se èude što se ne slijevate u tu istu rijeku raskalašenosti te proklinju. 5Polagat æe oni raèun Onomu tko je veæ spreman suditi žive i mrtve. 6Zato je i mrtvima naviješteno evanðelje da osuðeni doduše po ljudsku, u tijelu, žive po Božju - u duhu. 7Približio se svršetak svega! Osvijestite se i otrijeznite za molitvu! 8Prije svega imajte žarku ljubav jedni prema drugima jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha! 9Gostoljubivo primajte jedni druge bez mrmljanja! 10Jedni druge poslužujte - svatko po primljenom daru - kao dobri upravitelji razlièitih Božjih milosti! 11Govori li tko? Neka govori kao rijeèi Božje! Poslužuje li tko? Neka poslužuje kao snagom koju daje Bog da se u svemu slavi Bog po Isusu Kristu, komu slava i vlast u vijeke vijekova! Amen. 12Ljubljeni! Ne èudite se požaru što bukti meðu vama da vas iskuša, kao da vam se dogaða štogod neobièno! 13Naprotiv, radujte se kao zajednièari Kristovih patnja da i o Objavljenju njegove slave mognete radosno klicati. 14Pogrðuju li vas zbog imena Kristova, blago vama, jer Duh Slave, Duh Božji u vama poèiva. 15Tek neka nitko od vas ne trpi kao ubojica, ili kradljivac, ili zloèinac, ili makar i kao nametljivac; 16ako li kao kršæanin, neka se ne stidi, nego slavi Boga zbog tog imena. 17Ta vrijeme je da zapoène Sud - od doma Božjega. No ako veæ od vas zapoèinje, kakav je onda svršetak onih što nisu poslušni Božjem evanðelju? 18I ako se pravednik jedva spasava, opak i grešnik gdje da se pojavi? 19Stoga oni koji po volji Božjoj trpe, neka dobrim djelima povjere duše svoje vjernom Stvoritelju.

« Prev 1 Peter 4 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |