« Prev 1 Peter 5 Next »

Chapter 5

1 Starješine dakle meðu vama opominjem, ja sustarješina i svjedok Kristovih patnja, a zato i zajednièar slave koja se ima oèitovati: 2pasite povjereno vam stado Božje, nadgledajte ga - ne prisilno, nego dragovoljno, po Božju; ne radi prljava dobitka, nego oduševljeno; 3i ne kao gospodari Baštine nego kao uzori stada. 4Pa kad se pojavi Natpastir, primit æete neuveli vijenac slave. 5Tako i vi, mladiæi, podložite se starješinama; svi se jedni prema drugima pripašite poniznošæu jer Bog se oholima protivi, a poniznima daruje milost. 6Ponizite se dakle pod snažnom rukom Božjom da vas uzvisi u pravo vrijeme. 7Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas. 8Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, ðavao, kao rièuæi lav obilazi tražeæi koga da proždre. 9Oprite mu se stameni u vjeri znajuæi da takve iste patnje podnose vaša braæa po svijetu. 10A Bog svake milosti, koji vas pozva na vjeènu slavu u Kristu, on æe vas, pošto malo potrpite, usavršiti, uèvrstiti, ojaèati, utvrditi. 11Njemu vlast u vijeke vjekova! Amen. 12Pišem vam ukratko, po Silvanu, koga smatram bratom vjernim, da vas ohrabrim i posvjedoèim kako je ovo istinska milost Božja. Nje se držite! 13Pozdravlja vas suizabranica u Babilonu i Marko, sin moj. 14Pozdravite jedni druge cjelovom ljubavi! Mir svima vama koji ste u Kristu!

« Prev 1 Peter 5 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |