« Prev 1 Peter 3 Next »

Chapter 3

1 Tako i vi, žene, pokoravajte se svojim muževima: ako su neki od njih možda neposlušni Rijeèi, da i bez rijeèi budu pridobiveni življenjem vas žena, 2pošto promotre vaše bogoljubno i èisto življenje. 3Vaš nakit neka ne bude izvanjski - pletenje kose, kiæenje zlatom ili oblaèenje haljina. 4Nego: èovjek skrovita srca, neprolazne ljepote, blaga i smirena duha. To je pred Bogom dragocjeno. 5Tako su se doista i nekoæ svete žene, zaufane u Boga, resile: pokoravale su se muževima. 6Sara se tako pokori Abrahamu te ga nazva gospodarom. Njezina ste djeca ako èinite dobro ne bojeæi se nikakva zastrašivanja. 7Tako i vi, muževi, obazrivo živite sa svojim ženama, kao sa slabijim spolom, te im iskazujte èast kao subaštinicima milosti Života da ne sprijeèite svojih molitava. 8Napokon, budite svi jednodušni, puni suosjeæanja i bratske ljubavi, milosrdni, ponizni! 9Ne vraæajte zlo za zlo ni uvredu za uvredu! Naprotiv, blagoslivljajte jer ste na to i pozvani da baštinite blagoslov! 10Doista, tko želi ljubiti život i naužit se dana sretnih, nek suspregne jezik oda zla i usne od rijeèi prijevarnih; 11zla nek se kloni, a èini dobro, mir neka traži i za njim ide: 12jer oèi Gospodnje gledaju pravedne, uši mu slušaju vapaje njihove, a lice se Gospodnje okreæe protiv zloèinaca. 13Pa tko da vam naudi ako revnujete za dobro? 14Nego, morali i trpjeti zbog svoje pravednosti, blago vama! No ne bojte se njihova zastrašivanja i ne plašite se! 15Naprotiv, Gospodin - Krist neka vam bude svet, u srcima vašim, te budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama, 16ali blago i s poštovanjem, dobre savjesti da oni koji ozloglašuju vaš dobar život u Kristu, upravo onim budu postiðeni za što vas potvaraju. 17Ta uspješnije je trpjeti, ako je to Božja volja, èineæi dobro, nego èineæi zlo. 18Doista, i Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu - ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu. 19U njemu otiðe i propovijedati duhovima u tamnici 20koji bijahu nekoæ nepokorni, kad ih ono Božja strpljivost išèekivaše, u vrijeme Noino, dok se gradila korablja u kojoj nekolicina, to jest osam duša, bi spašena vodom. 21Njezin protulik, krštenje - ne odlaganje tjelesne neèistoæe, nego molitva za dobru savjest upravljena Bogu - i vas sada spasava po uskrsnuæu Isusa Krista 22koji, uzašavši na nebo, jest zdesna Bogu, pošto mu bijahu pokoreni anðeli, vlasti i sile.

« Prev 1 Peter 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |