« Prev Wisdom of Solomon 5 Next »

Chapter 5

1 A pravednik æe se vedro suèeliti s onima koji ga tlaèiše i koji prezirahu patnje njegove. 2Kad ga ugledaju, uzdrhtat æe od silna straha, zapanjeni njegovim iznenadnim spasenjem. 3Govorit æe meðu sobom, puni kajanja, i uzdišuæi u tjeskobi svoje duše: 4"To je onaj komu smo se nekoæ podsmijevali i koji nam je bio za porugu. Mi, budale, smatrasmo njegov život ludošæu i svršetak njegov neèasnim. 5Kako li se ubrojio meðu sinove Božje i dobio udio svoj meðu svecima? 6Mi, odista, zalutasmo s puta istine i svjetlost pravde nije nam svijetlila niti nam je sunce ogranulo. 7Bazali smo stazama propasti i prohodili bespuæa pustinje, ali puta Gospodnjega nismo spoznali. 8Što nam je koristila oholost? Što nam je vrijedilo bogatstvo i hvastanje? 9Sve je prošlo kao sjena i kao kratkotrajan glas. 10I kao laða koja sijeèe uzburkano more i traga joj nema kuda proðe niti brazde hrptici njezinoj u valovima; 11ili kao ptica što zrakom proleti i ne ostavi traga prolazu svojem: šiba lagani uzduh udarcima svojih pera i rasijeca ga uza snažan fijuk i prodire zamasima svojih krila, a poslije nema više nikakva traga njezinu letu; 12ili kao strijela odapeta na svoj cilj: probijeni se zrak odmah sklapa i ne raspoznaje se staza njezina - 13tako i mi: jedva što smo na svijet došli, a veæ nestadosmo, ni traga kreposti pokazati ne mogosmo: u zloæi se svojoj sasvim istrošismo." 14I doista, nada je bezbožnikova kao pljeva što je vjetar raznosi i kao sitna pjena što je vihor razgoni; ona nestaje kao dim na vjetru i prolazi kao spomen na jednodnevna gosta. 15A pravednici žive dovijeka, i u Gospodu je nagrada njihova i briga za njih u Svevišnjeg. 16Zato æe iz ruku Gospodnjih primiti kraljevsku krunu slave i vijenac ljepote; svojom æe ih desnicom Gospod zakriliti i svojom ih mišicom zaštititi. 17Latit æe se svog žara ljubomornog kao oružja i naoružat æe sve stvorenje da kazni svoje neprijatelje; 18kao oklop obuæi æe pravednost, a kao šljem stavit æe sud bez himbe; 19uzet æe nepobjedivu svetost kao štit, 20a kao maè naoštrit æe žestok gnjev i sav æe svemir poæi s njim u boj protiv bezumnika. 21Tad æe poletjet' dobro naperene strijele: munje iz oblaka padat æe na cilj kao iz nategnuta luka; 22iz bojne sprave izlijetat æe zrna grÓada srdžbom nabijena. Na njih æe voda morska bjesnjeti, i rijeke æe ih potapati bez milosti. 23Dah Svemoæi zapuhat æe protiv njih, izvijat æe ih poput vihora. I tako æe svu zemlju opustošiti bezakonje i opaèina æe prevrnuti prijestolja vladalaèka.

« Prev Wisdom of Solomon 5 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |