« Prev Wisdom of Solomon 4 Next »

Chapter 4

1 Bolje i ne imati djece a posjedovati krepost, jer je spomen njezin besmrtan, i Bog i ljudi je cijene. 2Kad je nazoèna, oponašaju je, kad je odsutna, priželjkuju je; okrunjena vjeèno slavlje slavi, jer je pobijedila u borbama bez ljage. 3A mnogobrojno potomstvo bezbožnika nije ni za što; izdanci se neèisti duboko ne korijene i nemaju èvrsta temelja. 4Jer ako se naèas i razgranaju, slabo ukorijenjeni, na vjetru se zaljuljaju, išèupa ih sila vihora, 5i grane što tek su izbile polomi i plod im je beskoristan, nezreo za jelo i nije ni za što. 6Jer djeca roðena iz nezakonita spavanja svjedoèe na sudu o zlu roditelja. 7A pravednik, ako i umre prijevremeno, naæi æe mir. 8Jer duljina dana ne èini starost èasnom niti se ona mjeri brojem godina. 9Veæ razboritost - to su sjedine ljudske, i krepostan život - zrela starost. 10I jer je ugaðao Bogu, On ga je zavolio, i jer je živio meðu grešnicima, On ga je uzeo k sebi. 11Uzdignut je da zloæa ne bi izopaèila njegov razbor ili da mu himba ne zavede duše. 12Jer blještavilo opaèine zasjenjuje dobro i vihor požude izopaèuje dobru dušu. 13Stekavši savršenstvo u malo vremena, dugo je živio; 14i jer mu je duša bila draga Gospodu, On ga je hitro izbavio od zloæe oko njega. Svjetina sve to vidi, ali ne shvaæa; njima i ne pada na um 15da milost i milosrðe pripadaju izabranicima Gospodnjim i zaštita njegovim svetima. 16A pravednik koji umire osuðuje žive bezbožnike i prijevremeno dokonèana mladost produženu starost opakih. 17Svjetina vidi kraj mudraèev, ali ne shvaæa što je Gospod s njim naumio ili zašto ga je uzeo u zaštitu. 18Oni gledaju i preziru, ali æe se i njima Gospod podsmijevati. 19Ubrzo æe oni biti trupla prezrena i ruglo meðu mrtvima dovijeka, jer æe ih Gospod strmoglaviti bez glasa, otrgnut æe ih od temelja njihova, sasvim ih opustošiti; na mukama æe oni biti i spomen æe im propasti. 20Puni straha doæi æe na obraèun grijeha, i bezakonja njihova u lice æe ih optuživati.

« Prev Wisdom of Solomon 4 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |