« Prev Wisdom of Solomon 10 Next »

Chapter 10

1 Ona je štitila prvooblikovanog oca svijeta, koji je stvoren sam, istrgla ga iz grijeha njegova 2i dala mu jakost da vlada svemirom. 3A kad se u jarosti svojoj grešnik odmetnu od nje, poginu u mržnji svojoj bratoubilaèkoj. 4I kad je zemlju zbog njega potop stigao, opet ju je mudrost spasila brodeæi s pravednikom na krhkom drvetu. 5I kada se, složni u opaèini svojoj, narodi bijahu pomutili, ona je našla pravednika i saèuvala ga Bogu nezazorna i uzdržala jaèim od ljubavi prema djetetu. 6Kad su bezbožnici izgibali, ona je izbavila pravednika koji je bježao od ognja što je s neba pao na pet gradova. 7O opaèini njihovoj još svjedoèi pustoš puna dima i bilje kojemu plod nikad ne sazrijeva i stup od soli što stoji kao spomenik duši nevjernoj. 8I jer nisu slijedili puta mudrosti, izgubili su spoznaju o dobru i još ostavili svijetu spomenik svoje ludosti da se ne mogahu sakriti zlodjela njihova. 9A mudrost je vjernike svoje spasila od nevolje. 10Kad je pravednik bježao ispred jarosti bratove, ona ga je vodila pravim stazama; pokazala mu Božje kraljevstvo i podarila mu znanje o svetinjama; uspjehom okrunila napore njegove i umnožila plodove truda njegova. 11Kad su ga pritijesnili lakomci, pomogla ga je i obdarila bogatstvom, 12saèuvala ga od neprijatelja i zaštitila ga od zasjeda, darovala mu pobjedu u žestokom boju da spozna kako je bogobojaznost od svega jaèa. 13Ona nije ostavila prodanog pravednika, nego ga je èuvala od grijeha. 14S njime je u tamnicu sišla te ga ni u okovima nije zapustila dok mu nije donijela žezlo kraljevsko i vlast nad onima koji ga tlaèiše i nagnala u laž one koji ga kaljahu, a njemu dala slavu vjeènu. 15Ona je spasila sveti puk i rod besprijekorni od vlasti naroda muèiteljskog. 16Ušla je u dušu sluge Gospodnjeg, i on se strašnim kraljevima opro èudesima i znacima. 17Ona je dala plaæu svetima za njihove trude i vodila ih putem èudesnim, danju im bila zaklon od žege i noæu zvjezdani sjaj. 18Provela ih preko Mora crvenog, provela ih je preko vode velike, 19a neprijatelje njihove valovima potopila i onda ih izbacila iz dubina bezdana. 20Zato su pravednici oplijenili bezbožnike i pjesmom proslavili tvoje sveto ime, Gospode, jednodušno opjevali tvoju ruku zaštitnicu. 21Jer je mudrost otvorila usta nijemima i obdarila djecu nejaku jezikom rjeèitim.

« Prev Wisdom of Solomon 10 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |