« Prev Wisdom of Solomon 9 Next »

Chapter 9

1 Bože otaca naših i Gospode milosrða, ti koji si rijeèju svojom stvorio svemir 2i koji si sazdao èovjeka mudrošæu svojom da vlada nad stvorovima tvojim 3i da svijetom upravlja u svetosti i pravednosti i da sud sudi dušom praviènom: 4daj mi mudrost, prisjednicu svoga prijestolja i ne odbaci me izmeðu djece svoje. 5Jer sam sluga tvoj, sin sluškinje tvoje, èovjek slab i malovjek, nesposoban shvatiti pravdu i zakone. 6Jer ako bi tko od sinova ljudskih bio i savršen, ali bez mudrosti koja od tebe dolazi, opet ne bi nièemu vrijedio. 7Ti si me izabrao za kralja svome narodu i za suca sinovima i kæerima svojim. 8Odredio si mi da sagradim Hram na Svetoj gori tvojoj i žrtvenik u gradu boravišta tvojeg, u liku svetoga Šatora koji si odiskona bio spremio. 9S tobom je mudrost koja zna djela tvoja, koja je bila nazoèna kad si stvarao svijet; ona zna što je milo tvojim oèima i što je pravo po tvojim zapovijedima. 10Pošlji je s nebesa svetih i otpravi je od svoga slavnog prijestolja, da uza me bude i potrudi se sa mnom i da spoznam što je tebi milo. 11Jer ona sve zna i razumije, ona æe me razborito voditi u pothvatima mojim i štititi svojom moæi. 12Tad æe ti djela moja biti ugodna, i ja æu pravedno upravljati pukom tvojim i bit æu dostojan prijestolja oca svoga. 13Jer tko može spoznati Božju namisao i tko æe se domisliti što hoæe Gospod? 14Plašljive su misli smrtnika i nestalne su naše namisli. 15Jer propadljivo tijelo tlaèi dušu i ovaj zemljani šator pritiskuje um bremenit mislima. 16Mi jedva nagaðamo što je na zemlji i s mukom spoznajemo i ono što je u našim rukama: a što je na nebu, tko æe istražiti? 17Tko bi doznao tvoju volju da ti nisi dao mudrosti i da s visine nisi poslao Duha svoga svetoga. 18Samo tako su se poravnale staze ljudima na zemlji i samo su tako nauèili ljudi što je tebi milo i spasili se tvojom mudrošæu.

« Prev Wisdom of Solomon 9 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |