« Prev Sirach 8 Next »

Chapter 8

1 Ne bori se s velikašem, da mu ne padneš u šake. 2Ne pravdaj se s bogatašem, da se ne pokaže težim od tebe. Jer zlato je veæ mnoge uništilo i zavelo srce kraljevima. 3Ne prepiri se s èovjekom hitra jezika i ne meæi mu drva na vatru. 4Ne šali se s neodgojenim èovjekom, da ti ne bi uvrijedio predaka. 5Ne sramoti èovjeka koji se obratio od grijeha; sjeti se da smo svi krivci. 6Ne prezri starca èovjeka, jer æe i od nas neki ostarjeti. 7Ne likuj nad preminulim; sjeti se da svi umiremo. 8Ne odbacuj razgovora mudrih, nego razmišljaj o njihovim izrekama, jer æeš tako steæi nauk i umijeæe za službu velikašima. 9Ne podcjenjuj govora staraca, jer oni su uèili od svojih roditelja, a od njih æeš se ti nauèiti razboru i u pravo vrijeme odgovarati. 10Ne raspiruj ugljevlja grešnikova, da se ne ožežeš njegovim plamenom. 11Ne dopusti da te rugaè razgnjevi i postavi ti zamku tvojim vlastitim rijeèima. 12Ne uzajmljuj èovjeku moænijem od sebe; ako si uzajmio, kao da si izgubio. 13Ne jamèi preko svojih moguænosti; ako si jamèio, misli kako æeš platiti. 14Ne parbi se sa sucem, jer æe mu dosuditi po volji. 15Ne idi na put s pustolovom, da ti se on ne natovari: jer on æe èiniti po svojoj volji, i njegova æe ludost obojicu upropastiti. 16S èovjekom gnjevnim ne zameæi svaðe i ne putuj s njim po pustinji, jer njemu nije ništa proliti krv, i na mjestu gdje nema pomoæi ubit æe te. 17Luðaka ne pitaj za savjet, jer ne može saèuvati tajne. 18Ne pokazuj tajne pred tuðinom, jer ne znaš što æe se izleæi. 19Ne otkrivaj svoga srca svakom èovjeku i ne oèekuj dobra od svakoga.

« Prev Sirach 8 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |