« Prev Sirach 9 Next »

Chapter 9

1 Ne budi ljubomoran na svoju ljubljenu ženu i ne uèi je pakosti na svoju štetu. 2Ne prepuštaj se posve ženi, da ona potpuno ne zavlada tobom. 3Ne približuj se bludnici, da ne padneš u zamke njezine. 4Ne druži se s pjevaèicom, da te ne smete umijeæem svojim. 5Ne upiri pogled u djevicu, da ne bi bio kažnjen zajedno s njom. 6Ne daj bludnici svoje duše, da ne izgubiš imetak svoj. 7Ne obziri se po gradskim ulicama i ne skitaj se pustim zakucima. 8Odvrati pogled svoj od ljupke žene i ne gledaj tuðu ljepotu. Mnoge veæ zavede ženina ljepota, koja želju raspaljuje kao vatru. 9Ne sjedaj nikad s udatom ženom i zajedno s njom ne pij vina, da ti srce ne podlegne njezinim dražima i da u strasti svojoj ne srneš u propast. 10Ne odbacuj starog prijatelja, jer mu novi neæe biti jednak. Nov prijatelj, vino novo; kad ostari, piješ ga s užitkom. 11Ne zavidi grešniku na uspjehu, jer ne znaš kakav æe mu kraj biti. 12Ne naslaðuj se onim èime i bezbožnici; sjeti se da im sreæa neæe trajati do Podzemlja. 13Drži se daleko od èovjeka koji je kadar ubiti, i neæe te progoniti strah od smrti. Ako mu se približiš, dobro se pazi da te ne liši života. Znaj da meðu zamkama hodiš i kroèiš po kruništu zidina gradskih. 14Koliko možeš, druži se sa svojim bližnjim i savjetuj se s mudracima. 15Za razgovor traži razborite ljude, i tvoje rijeèi nek' su po Zakonu Svevišnjeg. 16Jedi kruh svoj s pravednicima i u strahu Gospodnjem neka je tvoj ponos. 17Djelo vještih ruku zaslužuje hvalu, a knez naroda mora biti vièan govoru. 18Užas je gradu èovjek jezièav, a brbljavac je omražen.

« Prev Sirach 9 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |