« Prev Sirach 7 Next »

Chapter 7

1 Ne èini zla, pa te zlo neæe stiæi. 2Kloni se nepravde, i ona æe biti daleko od tebe. 3Ne sij, sine moj, u brazde nepravde, da ih ne požanješ sedmerostruko. 4Ne traži od Gospoda najviše mjesto, niti od kralja poèasno sjedalo. 5Ne razmeæi se vrlinom pred Gospodom niti mudrošæu pred kraljem. 6Ne traži da budeš sudac ako nemaš snage iskorijeniti nepravdu, da ne bi popustio pred moguænikom i postavio stupicu pravednosti svojoj. 7Ne griješi prema javnom zboru, da ne izgubiš ugled u zajednici. 8Nemoj dvaput griješiti, jer veæ zbog prvog grijeha neæeš umaæi kazni. 9Ne reci: "Pogledat æe Bog na mnoge moje darove i primit æe Svevišnji Bog kad mu ih prinesem." 10Ne budi malodušan u molitvi svojoj i ne zanemari dati milodar. 11Ne preziri èovjeka turobna srca, jer onaj tko ponizuje može i uzvisiti. 12Ne pleti prijevare bratu svojem, niti prijatelju takvo što èini. 13Kloni se svake laži, jer od nje dobra nikakva. 14Ne govori predugo na zboru staraca i ne ponavljaj rijeèi u molitvi svojoj. 15Ne prezri tegobna rada ni ratarskog posla što ga je Svevišnji dao. 16Ne ubrajaj se meðu grešnike, sjeti se da srdžba ne kasni! 17Ponizi duboko dušu svoju, jer su vatra i crvi kazna bezbožniku. 18Ne mijenjaj prijatelja za novac ni brata za ofirsko zlato. 19Ne odbacuj razumne i dobre žene, jer njezina je ljupkost dragocjenija od zlata. 20Ne zlostavljaj roba koji pošteno radi ni sluge koji ti vjerno služi. 21Ljubi razumna roba kao sebe samog i ne uskrati mu slobode. 22Imaš li živinèe, pazi ga; ako ti je od koristi, saèuvaj ga. 23Imaš li djece, pouèi ih i povij im vrat za mladosti. 24Imaš li kæeri, èuvaj im tijelo i ne pokazuj im odveæ prijazno lice. 25Udaj kæer, i obavio si krupan posao, ali je daj èovjeku razumnu. 26Imaš li ženu po srcu svojem, ne otpuštaj je; ako li je ne voliš, ne uzdaj se u nju. 27Svim srcem poštuj oca svoga i ne zaboravi majèinih bolova. 28Sjeti se da im svoj život duguješ: kako da im uzvratiš sve što uèiniše za te? 29Svom dušom svojom boj se Gospoda i štuj njegove sveæenike. 30Svom snagom svojom ljubi Stvoritelja svoga i ne ostavljaj slugu njegovih. 31Boj se Boga i štuj sveæenika, daj mu dio kako ti je naloženo: prvine, naknadnice i prinos pleæaka, posvetnice i prvence svetinja. 32I siromahu pruži ruku, da bude savršen tvoj blagoslov. 33Budi darežljiv svakomu živom stvoru, pa ni mrtvomu ne uskrati milosti. 34Ne uklanjaj se od onih koji plaèu, veæ s tužnim tuguj. 35Ne zaboravi posjetiti bolesnika, jer æe te za to ljubiti. 36U svim svojim djelima misli na svoj konac, pa neæeš nikada griješiti.

« Prev Sirach 7 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |