« Prev Sirach 50 Next »

Chapter 50

1 Šimun, Sin Onijin, veliki sveæenik, za svoga je života popravio Dom, u svoje je vrijeme uèvrstio Hram. 2Položio temelje dvostruke visine i visoka kruništa oko Svetišta. 3U njegovo je vrijeme vodeno spremište iskopano, jezero poput mora golemo. 4U brizi da narod izbavi od propasti, utvrdio je grad protiv opsade. 5Kako li krasan bješe, okružen gomilom ljudi, kad bi izašao iza zastora Doma? 6Kao zvijezda Danica meðu oblacima i kao mjesec pun; 7kao sunce koje obasjava Hram Svevišnjega i kao sjajna duga na blistavim oblacima; 8kao ruža u proljetne dane i kao ljiljan kraj izvora; kao grana tamjanova za žara ljetnoga 9i kao plamen i kad u kadionici; kao vrè od kovana zlata, optoèen mnogovrsnim dragim kamenjem; 10kao maslina puna plodova i kao èempres što se diže u oblake. 11Kad bi na se metnuo krasnu odjeæu i obukao se u divne haljine, i kad bi se uspinjao na sveti žrtvenik i ispunio trijem Svetišta svojim velièanstvom; 12kad je primao žrtvene dijelove iz ruku sveæenika, a sam stajao kod ognjišta oltarskog okružen vijencem braæe svoje kao mladi cedar libanonski: okruživahu ga kao grane palmove 13svi sinovi Aronovi u slavi svojoj, sa prinosima Gospodnjim na rukama, pred svim zborom Izraelovim. 14Dok je on vršio službu kod oltara, prinosili su po redu prinose Svevišnjem, Svevladaru; 15pružio bi ruku svoju za posudom i prolio soka od grožða, izlivši ga na podnožje oltarsko za ugodni miris Svevišnjem Kralju svega. 16Klicali bi tad sinovi Aronovi i trubili u trublje od tuèene kovine i jeèali jekom silnom u spomen pred Svevišnjim. 17I tada bi sav narod odjednom pao na zemlju nièice da se pokloni Gospodu, Svevladaru, Bogu Svevišnjem. 18A pjevaèi bi zapjevali pjesme hvalbenice: sladak bijaše zvuk mnoštva tih glasova, 19dok se narod utjecao Bogu Svevišnjem moleæi se pred Milosrdnim dok se ne bi svršila služba Gospodnja i obred priveo kraju. 20Potom bi sišao i podigao ruke svoje nad svim zborom sinova Izraelovih da blagoslov Gospodnji svojim usnama izusti i prodièi se njegovim imenom. 21I još jednom svi bi pali nièice da prime blagoslov Svevišnjeg. 22A sada blagoslovite Boga svemira, koji èini èudesa svagdje, koji uzdiže naše dane od utrobe majèine i èini s nama po milosti svojoj. 23On neka nam dadne radosno srce i podari mir našem vremenu, u Izraelu, na vijeke vijekova. 24Neka milost njegova bude trajno s nama i neka nas u naše vrijeme izbavi. 25Na dva se naroda gnuša moja duša, a treæi i nije narod: 26na žitelje Seirske gore i na Filistejce i na ludi puk koji živi u Šekemu. 27Pouku u mudrosti i znanosti zapisao je u knjigu ovu Isus, sin Sirahov, Eleazar, iz Jeruzalema, koji je kao kišu izlio mudrost svojeg srca. 28Blago èovjeku koji o ovome razmišlja i primajuæi to k srcu postaje mudar. 29Bude li postupao prema tome, u svemu æe biti moæan, jer je svjetlost Gospodnja njegov put.

« Prev Sirach 50 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |