« Prev Sirach 49 Next »

Chapter 49

1 Spomen na Jošiju je kao smjesa mirisa, pripravljena umijeæem mirisarskim; svaèijim je ustima kao med sladak i kao glazba na vinskoj gozbi. 2Pravim je putem kroèio da obrati narod i zatro je gnusnu bezbožnost. 3Srce je svoje upravio prema Gospodu i u bezbožno je vrijeme osnažio pobožnost. 4Osim Davida, Ezekije i Jošije, svi ostali gomilahu opaèinu na opaèinu. Jer napustiše Zakon Svevišnjega, nestalo je kraljeva judejskih. 5Snagu svoju dadoše drugima i slavu svoju tuðinskom narodu. 6Spališe sveti izabrani Grad i opustošiše ceste njegove, 7po rijeèi Jeremijinoj, jer ga zlostavljahu, iako bijaše prorok posveæen u utrobi materinoj, da istrijebi i obara, zatire, ali i da sagradi i utvrðuje. 8Ezekiel je vidio prizor slave koji mu je Bog pokazao na kolima kerubinskim. 9Jer se sjetio neprijatelja pred likom nevremena, na korist onih koji se drže putova pravednih. 10A što se tièe dvanaest proroka, procvale im kosti iz rake njihove, jer su utješili Jakova i izbavili ga vjerom i nadom. 11Kako proslaviti Zerubabela? On bijaše kao peèatnjak na desnici. 12A takav bi i Jošua, sin Josedekov: oni u svoje vrijeme sagradiše Dom i podigoše Gospodu sveti Hram, odreðen za vjeènu slavu. 13Velik je i spomen na Nehemiju, koji je podigao naše zidove razvaljene, postavio vrata i prijevornice i obnovio naše domove. 14Malo ih je bilo stvorenih na zemlji kao Henok, on je bio uznesen sa zemlje. 15A je li se ipak rodio èovjek kao Josip? Voða braæi svojoj, potpora narodu svojem. Kosti su mu posjeæene. 16Još i Šem i Šet bijahu slavljeni meðu ljudima, ali je Adam iznad svih živih stvorova.

« Prev Sirach 49 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |