« Prev Sirach 34 Next »

Chapter 34

1 Za bezumnika su prazne nade i tlapnje, i od snova luðaci okrilate. 2Kao hvataè sjene ili goniè vjetra, takav je onaj koji vjeruje snovima. 3Slièni su san i zrcalo: u jednome i drugome samo je prividnost. 4Što se može neèistoæom oèistiti? Kako æe biti istina od laži? 5Gatanje, proricanje i sni - sve ispraznosti, sve kao tlapnje porodilje. 6Ako ih Svevišnji ne šalje kao glasnike svoje, ne posveæuj im ni jedne misli. 7Jer mnoge su sni zaludili i propali su uzdajuæi se u njih. 8Zakon treba ispunjavati bez prijevara, i mudrost je savršena tek u iskrenosti. 9Tko je mnogo putovao - mnogo zna, i tko je mnogo iskusio - umno zbori. 10Tko nije ništa iskusio - malo znade; a tko je putovao, u svemu se snalazi. 11Mnogo vidjeh na putovanjima svojim i više shvatih nego što mogu iskazati. 12Èesto bijah i u smrtnoj pogibelji, ali sam se spasio, 13jer živjet æe duh bogobojaznih: oni se uzdaju u onoga koji ih može izbaviti. 14Tko se boji Gospoda, ne boji se nièega i ne straši se, jer je Gospod nada njegova. 15Blago duši onoga koji se boji Gospoda! U koga li se uzdao? I tko mu je potpora? 16Gospod ne odvraæa oèiju s onih koji ga ljube, on im je moæna zaštita i snažna potpora, štitnik od vjetra pustinjskog i sjena u jari podnevnoj, obrana od posrtaja i oslon protiv pada. 17On je radost srcu i svjetlost oèima, on je zdravlje, život i blagoslov. 18Žrtva od blaga krivo steèena porugljiv je dar i ne primaju se pokloni opakih. 19Svevišnjemu se ne mile darovi bezbožnièki: gomilom žrtava oni neæe iskupiti svoje grijehe. 20Pred oèima oèevim kolje sina tko prinosi žrtvu od imetka siromaha. 21Oskudna hrana život je siromaha, i tko je otima - pravi je krvnik; 22ubija bližnjega tko mu otima hranu i prolijeva krv tko radniku uskraæuje plaæu. 23Ako jedan gradi, a drugi razgraðuje, što im ostaje, osim trudbe? 24Ako jedan moli, a drugi kune, èiji æe glas uslišati Gospodar? 25Tko se taknuo mrtvaca, pa se oprao i opet ga dirnuo, što mu koristi pranje njegovo? 26Tako je i s èovjekom koji posti za grijehe svoje pa ih opet èini: tko æe mu uslišati molitvu i zar mu koristi što se ponizio?

« Prev Sirach 34 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |