« Prev Sirach 35 Next »

Chapter 35

1 Tko se drži Zakona umnožava svoje žrtve. Tko vrši zapovijedi prinosi žrtve prièesnice. 2Tko pokazuje razboritost prinosi brašneni cvijet. Tko daje milostinju prinosi žrtvu zahvalnicu. 3Milo je Gospodu kad tko odstupa oda zla i okajnicu prinosi tko odstupa od nepravde. 4Ne pokazuj se pred Gospodom praznih ruku, jer to sve biva prema zapovijedi. 5Žrtva pravednikova ukrašava žrtvenik i miomiris njezin dolazi pred Svevišnjeg. 6Ugodna je žrtva pobožna èovjeka i njezin se spomen ne zaboravlja. 7Darežljivim srcem èasti Gospoda i ne škrtari prvinama što ih prinosiš. 8Za svakoga prinosa neka ti lice sja od veselja i s radošæu posveæuj desetinu. 9Daj Svevišnjemu kao što i on tebi dade, darežljivo i koliko možeš. 10Jer sve Gospod plaæa i vratit æe sedmerostruko. 11Ne podmiæuj ga, jer on ne prima mita. I ne uzdaj se u žrtvu nepravednu, 12jer je Gospod sudac i ne gleda tko je tko. 13Nije pristran na štetu siromahovu i sluša molitvu potlaèenoga. 14Ne prezire jauk siroèeta ni udovice kad izlijeva svoj bol. 15Ne teku li udovici suze niz lice i ne optužuje li jaukom onoga koji ih uzrokuje? 16Tko Boga služi svim srcem svojim bit æe uslišan, jer njegove se molbe dižu do oblaka. 17Molitva poniznog prodire kroz oblake i on nema mira dok ona ne doðe do Boga 18i ne popušta dok ga Svevišnji ne pogleda, pravedno ne presudi i pravdu ne uspostavi. 19I Gospod neæe oklijevati niti æe odgaðati 20dok ne satre bedra nasilnicima i ne osveti se narodima, 21ne iskorijeni mnoštvo oholica i ne slomi žezlo opakima; 22dok ne plati svakome po djelu njegovu i ne prosudi èine ljudske prema namisli njihovoj; 23dok ne svrši parbu puka svojega i ne obraduje ga milošæu svojom. 24Dobra je milost u doba nevolje kao oblak kišonosan u vrijeme sušno!

« Prev Sirach 35 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |