« Prev Sirach 33 Next »

Chapter 33

1 Tko se boji Gospoda zlo ga ne snalazi i uvijek se iz kušnje izbavlja. 2Nije mudar tko mrzi Zakon, a tko je u njemu licemjer, ljulja se kao laða u oluji. 3Razborit se èovjek pouzdava u Zakon, on u Zakon vjeruje kao u proroštvo. 4Pripravi svoj govor, i tad æe te slušati; priberi znanje svoje i tad odgovori. 5Osjeæaji su luðakovi kao kolski toèak, a misao mu je kao osovina što se okreæe. 6Ujedljiv je prijatelj kao uspaljen konj: tko god ga zajaše on zarže. 7Zašto je dan od dana uzvišeniji, kad im svima kroz godinu svjetlost od sunca dolazi? 8Zato što su u misli Gospodnjoj razdijeljeni, Gospod je razluèio doba i blagdane. 9Neke je uzvisio i posvetio, a druge uvrstio u dane obiène. 10I svi su ljudi od blata, i Adam je od zemlje stvoren. 11Ali ih Gospod u svojoj velikoj mudrosti razdijeli i dade im razlièite sudbine. 12Neke je blagoslovio i uzvisio, druge posvetio i sebi približio; neke je opet prokleo i ponizio i oborio ih s mjesta njihova. 13Kao što je glina u rukama lonèara koji je oblikuje po svojoj volji, tako su i ljudi u rukama Tvorca svoga koji im daje prema svom sudu. 14Nasuprot zlu stoji dobro, nasuprot smrti stoji život: tako nasuprot pobožniku stoji grešnik. 15I gledaj tako sva djela Svevišnjega, sva su po dvoje, jedno prema drugome. 16Ja se posljednji prenuh kao onaj koji pabirèi iza beraèa; 17ali stigoh s Božjim blagoslovom i napunih tijesak svoj kao pravi beraè. 18Gledajte kako se nisam trudio samo za se nego za sve one koji traže pouku. 19Oj, èujte me, glavari naroda, upravitelji opæine, poslušajte! 20Ni sinu ni ženi, ni bratu ni prijatelju ne daj vlasti nad sobom za života svoga. Ne daj svoga blaga drugomu, da se ne pokaješ i ne zatražiš natrag. 21Dok si živ i dok je daha u tebi, ne daj nikomu vlasti nad sobom: 22jer je bolje da se djeca tebi mole nego da ti moliš u sinova svojih. 23U svim djelima svojim budi gospodar i ne daj da ti se okalja èast. 24Kad ti se završe dani života, u èasu smrti, razdijeli svoju baštinu. 25Magarcu krma, batina i teret, a robu kruh, stega i rad. 26Daj sluzi raditi, pa æeš naæi poèinka; pustiš li mu slobodne ruke, tražit æe slobodu. 27Jaram i uzde savijaju šiju, a zla slugu klade i muèila. 28Šalji ga na rad, da se ne ulijeni, jer lijenost pouèava zloæama mnogim. 29Zaposli ga kako mu pripada, i ako ne sluša, stavi ga u okove. 30Ali ne prelazi mjere ni prema kome i ne èini ništa nepravedno. 31Imaš li roba, neka ti bude kao ti sam, jer si ga krvlju stekao! 32Imaš li roba, postupaj s njim kao s bratom, jer ti je potreban kao ti sam sebi. 33Ako ga zlostavljaš pa ti odbjegne, na kojem æeš ga putu tražiti?

« Prev Sirach 33 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |