« Prev Sirach 26 Next »

Chapter 26

1 Blago mužu žene èestite jer je dvostruk broj dana njegovih. 2Èestita žena radost je mužu svojem, on æe godine svojeg života proživjeti u miru. 3Izvrsna žena odabran je dio, dar onomu koji se boji Gospodina. 4Bio bogat ili siromah, srce mu je veselo i lice vedro u svako doba. 5Troga se plaši srce moje a od èetvrtog užasava: od klevete u gradu, od zbora svjetine i od lažne optužbe, jer je sve to gore od smrti; 6ali je tuga i jad žena ljubomorna na ženu i biè jezika koji sve jednako udara. 7Nepodesan je jaram žena opaka, i svladati nju isto je kao uhvatiti štipavca. 8Žena pijana zaziva srdžbu golemu, jer sramota je njezina neizbrisiva. 9Ženina je bludnost u njezinu drsku pogledu i poznaje se po njezinim trepavicama. 10Pod oštrim nadzorom drži kæer drzovitu, da ne zlorabi prvu priliku. 11Budno pazi na oko bestidno, da se ne zaèudiš kad se o tebe ogriješi. 12Kao žedan putnik, ona otvara usta i pije svaku vodu na koju naiðe i spušta se pred svakim kolcem i svakoj strijeli otvara tulac. 13Mila je žena radost mužu svom, i znanje mu njezino kosti ojaèava. 14Dar je Gospodnji žena šutljiva, i nema cijene duši dobro odgojenoj. 15A milina je na milinu žena stidljiva, i nema cijene dostojne duše uzdržljive. 16Kao što sunce blista na planinama Gospodnjim, tako i ljepota vrsne žene u urednosti kuæe njezine. 17Kao svijeæa što svijetli na svetom svijeænjaku, tako je krasno lice na skladnu tijelu. 18Kao stupovi zlatni na podnožju srebrnu, tako su lijepe noge na èvrstim petama. 19# 20# 21# 22# 23# 24# 25# 26# 27# 28Dvoje rastužuje srce moje, a zbog treæeg gnjev me hvata: kad ratnik stÓarÄi u bijedi, kad se preziru ljudi umni, kad se netko od pravednosti vraæa grijehu - za takvog je Gospod maè spremio. 29Trgovac teško odolijeva napasti, i prodavaè nije bez grijeha.

« Prev Sirach 26 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |