« Prev Sirach 25 Next »

Chapter 25

1 Troje mi je drago, a milo je i Gospodu i ljudima: sloga meðu braæom, prijateljstvo meðu susjedima, muž i žena koji se vole. 2A tri vrste ljudi mrzi duša moja i veoma mi je oduran život njihov: ohol siromah i lažljiv bogataš i razbludan starac koji nema razbora. 3Ako za mladosti nisi ništa sabirao, kako æeš išta naæi u starosti? 4Kako lijepo pristaje sijedoj kosi zdrava rasudba i starcima savjet znalaèki! 5O, kako je lijepa mudrost u staraca i promišljen savjet odliènika! 6Veliko je iskustvo kruna starcima, i strah je Gospodnji istinska slava njihova. 7Devetero smatra srce moje blaženim, a deseto mi je sad na jeziku: èovjek koji se djeci svojoj raduje i koji doživi pad neprijatelja svojih. 8Blago mužu koji živi sa ženom razumnom i koji ne ore s volom i magarcem, i koji nije pogriješio jezikom svojim, i koji ne služi od sebe nevrednijemu. 9Blago onomu koji je stekao razboritost i koji pripovijeda ušima pozornim. 10A kako je velik onaj koji je našao mudrost, ali nitko ne nadmašuje onoga koji se boji Gospoda. 11Strah je Gospodnji iznad svega; i tko ga ima, s kime se može usporediti? 12# 13Svaka rana, samo ne rana srca! I svaka opaèina, samo ne opaèina ženina! 14Svaka nesreæa, samo ne nesreæa od mrzitelja! I svaka osveta, samo ne osveta neprijateljska! 15Nema otrova nad otrovom zmijskim niti mržnje od mržnje neprijateljske. 16Volim više živjeti s lavom i sa zmajem nego živjeti sa ženom opakom. 17Pakost ženi nagrðuje lik i mraèi joj lice kao u medvjeda. 18Kad meðu susjedima sjedi joj muž, on i nehotice gorko uzdiše. 19Malena je svaka zloæa prema zloæi ženskoj: neka je snaðe kob grešnièka! 20Kakav je pješèani brijeg nogama staraèkim, takva je jezièava žena mirnu mužu. 21Ne daj se zavesti ljepotom ženskom i ne žudi za ženom. 22Velik je jad, sramota i ruglo kad žena uzdržava muža svog. 23Srce poniženo, lice pomraèeno i rana u srcu - to je žena opaka. Ruke lomne i klecava koljena, takva je žena koja ne usreæuje muža svoga. 24Od žene je grijeh poèeo i zbog nje svi umiremo. 25Ne daj vodi pukotine niti zloj ženi slobode jezika. 26Ako ne èini kao što joj pokažeš, otpusti je od sebe.

« Prev Sirach 25 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |