« Prev Sirach 12 Next »

Chapter 12

1 Kad èiniš dobro, pazi komu èiniš, i tvoja dobroèinstva neæe biti uzalud. 2Èini dobro pobožnu, i on æe ti uzvratiti, a ako ne on, onda Svevišnji. 3Nikakvo dobro ne dolazi èovjeku u zlu ustrajnu, i koji odbija da dijeli milodare. 4Podaj pobožniku i ne pomaži grešniku. 5Uèini dobro poniznu i ne daj ništa bezbožnu. Uskrati mu kruh, ne daj mu ga, da ga to ne uèini jaèim od tebe; jer æe ti platiti dvostrukom opaèinom za sve dobro što si mu uèinio. 6Jer Svevišnji prezire grešnike i osvetit æe se bezbožnicima. 7Daruj dobromu, a uskrati pomoæ grešniku. 8Prijatelj se ne poznaje u sreæi, a neprijatelj se ne može sakriti u nesreæi. 9Kad je èovjek sretan, i neprijatelj mu je prijatelj, a kad je nesretan, i prijatelj ga se kloni. 10Nikad ne vjeruj neprijatelju, jer zloæa je njegova kao kovina što rða. 11Pa i ako ide ponizno i pogureno, jako se pazi i ne vjeruj mu. Budi prema njemu kao onaj koji uglaèava zrcalo, i vidjet æeš da rða njegova nije posve išèezla. 12Ne meæi ga kraj sebe, da te ne istisne i zauzme tvoje mjesto. Ne posaðuj ga zdesna sebi: on æe nastojati da ti preotme sjedište, i na kraju æeš shvatiti moje rijeèi i pokajat' se zbog moje opomene. 13Tko æe žaliti zmijara koga je zmija ujela i one koji se približuju divljim zvijerima? 14Tako i onoga tko se druži s grešnikom i sudionik je u njegovim grijesima. 15Dok ti èvrsto stojiš, on se ne otkriva, ali kad jednom posrneš, on æe navaliti. 16Usnama je svojim sladak neprijatelj, ali u srcu smišlja da te u jamu baci. U oèima neprijatelju mogu biti suze, a kad mu se pruži prilika, ni krv ga neæe zadovoljiti. 17Ako li te gdje stigne zlo, on je tu veæ prije tebe, i kao da pomaže, podmeæe ti nogu. 18On æe mahati glavom i pljeskati rukama, mnogo æe mrmljati i razvlaèiti lice.

« Prev Sirach 12 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |