« Prev Sirach 13 Next »

Chapter 13

1 Tko smolu dira, ulijepi se, i tko se druži s oholicom, postaje kao i on. 2Ne diži ono što ti je preteško i ne druži se s jaèim i bogatijim od sebe. Zašto staviti zajedno zemljani lonac s bakrenim? Kad ga ovaj udari, onaj se razbije. 3Bogataš poèini zlo i još se razmeæe; siromahu se èini zlo, a on još za milost moli. 4Ako si mu na korist, on æe te iskoristiti; a kad iznemogneš, ostavlja te. 5Dok imaš štogod, živjet æe s tobom i oplijeniti te bez ikakve grižnje savjesti. 6Ako mu trebaš, on ti laska; smiješi ti se i daje ti nadu. Govori ti lijepo i pita: "Što ti treba?" I postidjet æe te svojim sveèanim objedima, 7dok te ne oplijeni dva i tri puta i na kraju te ismije. Kad te poslije vidi, prezire te i maše glavom nad tobom. 8Èuvaj se da te ne zavedu, da te ne ponizi ludost tvoja. 9Pozove li te velikaš, suzdrži se, i on æe te još upornije pozivati. 10Ne nameæi se, da ne budeš odbaèen, a ne udaljuj se, da ne budeš zaboravljen. 11Ne postupaj s njim kao s jednakim i ne vjeruj njegovoj rjeèitosti, jer te kuša rijeèima svojim i, kao u šali, on te procjenjuje. 12Nemilosrdan je èovjek preslobodan u rijeèima, taj te neæe poštedjeti ni udaraca ni okova. 13Èuvaj se i budi pozoran, jer hodiš sa svojom propašæu. 14# 15Svako živo biæe ljubi svoju vrstu i svaki èovjek svojega bližnjeg. 16Svaki stvor drži se svoga roda, i èovjek se drži sebi sliènih. 17Zar se družiti mogu vuk i janje? Tako i grešnik s pobožnikom. 18Može li biti mira izmeðu hijene i psa? I mira izmeðu bogataša i siromaha? 19Divlji su magarci plijen lavovima pustinjskim, a siromasi bogatašima. 20Odvratna je poniznost oholici i ogavan je bogatašu siromah. 21Kad bogataš posrne, podupru ga prijatelji, a kad siromah posrne, prijatelji ga odbacuju. 22Kad se bogataš spotakne, mnoge ga ruke doèekuju; ako i gluposti govori, èestitaju mu. Spotakne li se siromah, odmah ga ukore, pa ako govori i razborito, ipak mu nema mjesta. 23Kad govori bogataš, svi šute, i uzdižu zatim njegov govor do oblaka; govori li siromah, tad se pitaju: "Tko je ovaj?" i ako posrne, još ga gurnu. 24Dobro je bogatstvo, ako je bez grijeha, a zlo je siromaštvo, kažu bezbožnici. 25Srce mijenja lik èovjeku, bilo na dobro bilo na zlo. 26Vedro je lice znak vesela srca; a muèan je posao smišljati izreke.

« Prev Sirach 13 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |