« Prev Sirach 11 Next »

Chapter 11

1 Mudrost uzvisuje glavu siromahu i posaðuje ga meðu knezove. 2Ne hvali èovjeka po oblièju njegovu i ne preziri nikoga zbog njegova izgleda. 3Malena je pèela meðu stvorovima krilatim, ali ona daje slast najslaðu. 4Ne uznosi se zbog odjeæe koju nosiš niti se uznosi zbog svojih poèasti; jer èudesna su djela Gospodnja, iako su skrivena ljudima. 5Èesto su kraljevi sjedili na tlima, a neznanac je stekao krunu. 6I èesto su moænici bili jako poniženi i odliènici potpali pod tuðu vlast. 7Ne optužuj prije nego što istražiš, prvo promisli, pa onda ukori. 8Ne odgovaraj prije nego si èuo i ne miješaj se usred govora. 9Ne prepiri se o onome što te se ne tièe i ne miješaj se u svaðu grešnika. 10Sine moj, ne preuzimaj previše poslova; ako ih umnožiš, neæeš proæi bez kazne; ma koliko se žurio, neæeš stiæi, niti æeš trkom uteæi. 11Èovjek se trudi, muèi i hiti, da bi još više zaostao. 12Postoji slab èovjek koji moli pomoæ, bez snage i pun nevolje, ali ga Gospod milostivo gleda i podiže iz njegove bijede. 13Uzdiže glavu njegovu i mnogi mu se dive. 14Dobro i zlo, život i smrt, siromaštvo i bogatstvo - sve dolazi od Gospoda. 15# 16# 17Dar Gospodnji ostaje u pobožnika, i naklonost æe ih Gospodnja dovijeka pratiti. 18Ima ih koji se obogate pomnjom i škrtošæu, i evo što im je plaæa: 19doðe dan kad kažu: "Naðoh mir, i sad æu uživati svoja dobra", ali ne znaju koliko æe trajati: morat æe dobra svoja ostaviti drugom i umrijeti. 20Ustraj u dužnosti svojoj, i neka ti je mila, i u svojem radu ostari. 21Ne èudi se djelima grešnikovim; uzdaj se u Gospoda i ustraj u svom poslu, jer tako je lako Gospodu iznenada i zaèas obogatiti siromaha. 22Blagoslov je Gospodnji plaæa pobožniku: brzo se rastvara cvijet blagoslova. 23Ne reci: "Što mi još treba? I kakav me probitak èeka?" 24Ne reci: "Imam svega dosta, kakvo me odsad zlo može zadesiti?" 25U vrijeme dobra zlo se zaboravlja, i u vrijeme nesreæe ne pamti se sreæa. 26Jer Gospodu je lako u dan smrtni platiti èovjeku prema èinima njegovim. 27U vrijeme nevolje naslade se zaboravljaju, u posljednjem èasu otkrivaju se djela èovjekova. 28Prije smrti ne zovi nikoga sretnim, jer se tek na svom koncu spoznaje èovjek. 29Ne uvodi svakoga èovjeka u kuæu svoju, jer mnogovrsne su u spletkara zamke. 30Srce je oholièino jarebica-mamljivica u krletki, i kao uhoda vreba on tvoju propast. 31Klevetnik izvræe dobro u zlo i baca ljagu na samu krepost. 32Od jedne iskre nastaje ognjište puno žara, a grešnik vreba da prolije krv. 33Èuvaj se opakoga, jer on zlo snuje, da ti ne nanese vjeènu sramotu. 34Uvedi tuðinca u kuæu, i on æe donijeti nevolju i otuðiti te od tvojih.

« Prev Sirach 11 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |