« Prev Romans 3 Next »

Chapter 3

1 Koja je dakle prednost Židova? Ili kakva korist od obrezanja? 2Velika u svakom pogledu. Ponajprije: povjerena su im obeæanja Božja. 3Da, a što ako su se neki iznevjerili? Neæe li njihova nevjernost obeskrijepiti vjernost Božju? 4Nipošto! Nego neka Bog bude istinit, a svaki èovjek lažac, kao što je pisano: Da pravedan budeš po obeæanjima svojim i pobijediš kada te sudili budu. 5Ako pak naša nepravednost istièe Božju pravednost, što æemo na to reæi? Nije li onda - po ljudsku govorim - nepravedan Bog koji daje maha gnjevu? 6Nipošto! Ta kako æe inaèe Bog suditi svijet? 7Ako je, doista, istina Božja po mojoj lažljivosti obilno zasjala njemu na slavu, zašto da ja još budem suðen kao grešnik? 8I zar da ne "èinimo zlo da doðe dobro", kako nas kleveæu i kako neki kažu da govorimo? Sud ih pravedni èeka! 9Što dakle? Imamo li prednost? Ne baš! Jer upravo optužismo sve, i Židove i Grke, da su pod grijehom, 10kao što je pisano: Nema pravedna ni jednoga, 11nema razumna, nema ga tko bi Boga tražio. 12Svi skrenuše, svi se zajedno pokvariše, nitko da èini dobro - nijednoga nema. 13Grob otvoren grlo je njihovo, jezikom lažno laskaju, pod usnama im je otrov ljutièin, 14usta im puna kletve i grkosti; 15noge im hitre da krv proliju, 16razvaline i nevolja na njinim su putima, 17put mira oni ne poznaju, 18straha Božjega nemaju pred oèima. 19A znamo: što god Zakon veli, govori onima pod Zakonom, da svaka usta umuknu i sav svijet bude krivac pred Bogom. 20Zato se po djelima Zakona nitko neæe opravdati pred njim. Uistinu, po Zakonu - samo spoznaja grijeha! 21Sada se pak izvan Zakona oèitovala pravednost Božja, posvjedoèena Zakonom i Prorocima, 22pravednost Božja po vjeri Isusa Krista, prema svima koji vjeruju. Ne, nema razlike! 23Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja; 24opravdani su besplatno, njegovom milošæu po otkupljenju u Kristu Isusu. 25Njega je Bog izložio da krvlju svojom bude Pomirilište po vjeri. Htio je tako oèitovati svoju pravednost kojom je u svojoj božanskoj strpljivosti propuštao dotadašnje grijehe; 26htio je oèitovati svoju pravednost u sadašnje vrijeme - da bude pravedan i da opravdava onoga koji je od vjere Isusove. 27Gdje je dakle hvastanje? Iskljuèeno je. Po kojem zakonu? Po zakonu djela? Ne, nego po zakonu vjere. 28Smatramo zaista da se èovjek opravdava vjerom bez djela Zakona. 29Ili je Bog samo Bog Židova? Nije li i pogana? Da, i pogana. 30Jer jedan je Bog: on æe opravdati obrezane zbog vjere i neobrezane po vjeri. 31Obeskrepljujemo li dakle Zakon po vjeri? Nipošto! Naprotiv, Zakon utvrðujemo.

« Prev Romans 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |