« Prev Romans 4 Next »

Chapter 4

1 Što æemo dakle reæi? Što je Abraham, otac naš, našao po tijelu? 2Doista, ako je Abraham po djelima opravdan, ima se èime dièiti - ali ne pred Bogom. 3Ta što veli Pismo? Povjerova Abraham Bogu i uraèuna mu se u pravednost. 4Onomu tko radi ne raèuna se plaæa kao milost, nego kao dug. 5Onomu tko ne radi, a vjeruje u Onoga koji opravdava bezbožnika, vjera se uraèunava u pravednost, 6kao što i David blaženim proglašuje èovjeka kojemu Bog uraèunava pravednost bez djela: 7Blaženi oni kojima je zloèin otpušten, kojima je grijeh pokriven! 8Blago èovjeku komu Gospodin ne ubraja krivnju. 9Ide li dakle ovo blaženstvo samo obrezane ili i neobrezane? Ta velimo: Vjera se Abrahamu uraèuna u pravednost. 10A kako mu se uraèuna? Veæ obrezanu ili još neobrezanu? Ne obrezanu, nego neobrezanu! 11I znak obrezanja primi kao peèat pravednosti koju je po vjeri zadobio još neobrezan, da bude ocem svih vjernika: neobrezanih - te im se uraèuna pravednost - 12i ocem obrezanih, ne onih koji su samo obrezani, nego onih koji uz to idu stopama vjere još neobrezana oca našeg Abrahama. 13Doista, obeæanje da æe biti baštinik svijeta nije Abrahamu ili njegovu potomstvu dano na temelju nekog zakona, nego na temelju pravednosti vjere. 14Jer ako su baštinici oni iz Zakona, prazna je vjera, jalovo obeæanje. 15Ta Zakon raða gnjev; gdje pak nema Zakona, nema ni prekršaja. 16Zato - zbog vjere da bude po milosti to obeæanje zajamèeno svemu potomstvu, ne potomstvu samo po Zakonu, nego i po vjeri Abrahama, koji je otac svih nas - 17kao što je pisano: Ocem mnoštva naroda ja te postavljam - pred Onim komu povjerova, pred Bogom koji oživljuje mrtve i zove da bude ono što nije. 18U nadi protiv svake nade povjerova Abraham da postane ocem naroda mnogih po onom što je reèeno: Toliko æe biti tvoje potomstvo. 19Nepokolebljivom vjerom promotri on tijelo svoje veæ obamrlo - bilo mu je blizu sto godina - i obamrlost krila Sarina. 20Ali pred Božjim obeæanjem nije nevjeran dvoumio, nego se vjerom ojaèao davši slavu Bogu, 21posve uvjeren da on može uèiniti što je obeæao. 22Zato mu se i uraèuna u pravednost. 23Ali nije samo za nj napisano: Uraèuna mu se, 24nego i za nas kojima se ima uraèunati, nama što vjerujemo u Onoga koji od mrtvih uskrisi Isusa, Gospodina našega, 25koji je predan za opaèine naše i uskrišen radi našeg opravdanja.

« Prev Romans 4 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |