« Prev Psalm 8 Next »

Chapter 8

1 Zborovoði. Po napjevu "Tijesci". Psalam. Davidov. 2Jahve, Gospode naš, divno je ime tvoje po svoj zemlji, velièanstvom nebo natkriljuješ! 3U ustima djece i dojenèadi hvalu si spremio protiv neprijatelja, da postidiš mrzitelja, zlotvora. 4Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih, mjesec i zvijezde što ih uèvrsti - 5pa što je èovjek da ga se spominješ, sin èovjeèji te ga pohodiš? 6Ti ga uèini malo manjim od Boga, slavom i sjajem njega okruni. 7Vlast mu dade nad djelima ruku svojih, njemu pod noge sve podloži: 8ovce i svakolika goveda, i zvijeri poljske k tome, 9ptice nebeske i ribe morske, i što god prolazi stazama morskim. 10Jahve, Gospode naš, divno je ime tvoje po svoj zemlji!

« Prev Psalm 8 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |