« Prev Psalm 7 Next »

Chapter 7

1 Tužaljka. Davidova. Ispjeva je Jahvi zbog Kuša Benjaminovca. 2O Jahve, Bože moj, tebi se utjeèem, od svih progonitelja spasi me, oslobodi, 3da mi dušu ne zgrabe kao lav što razdire, a nema tko da izbavi. 4Jahve, Bože moj, ako to uèinih, ako je nepravda na rukama mojim, 5ako zlom uzvratih prijatelju, ili oplijenih nepravedna tužitelja: 6neka mi dušmanin progoni dušu i zgrabi je, neka mi život u zemlju satre i jetru u prašinu baci. 7Ustani, Jahve, u svom gnjevu, digni se na bijes tlaèitelja mojih. Probudi se! Sud mi sazovi! 8Neka te okruži skupština narodna, nad njom sjedni visoko! 9O Jahve, dosudi mi pravo po pravosti mojoj i po nevinosti koja je u meni. 10Dokrajèi bezakonje zlotvora, pravedna podigni, pravedni Bože koji pronièeš srca i bubrege. 11Meni je štit Bog koji spasava èestita srca. 12Bog je pravedan sudac, on povazdan prijeti: 13ako se ne obrate, maè æe naoštriti, luk æe svoj zapet' i pravo smjerit'. 14Spremit æe za njih smrtonosno oružje, strijele æe svoje užariti. 15Eto, zlotvor zaèe nepravdu, otrudnje pakošæu i podlost rodi. 16Iskopa jamu i prodube; sam u jamu svoju pade! 17Pakost æe njegova pasti njemu na glavu, njemu na tjeme okrenut se nasilje njegovo. 18A ja æu hvaliti Jahvu zbog pravde njegove i pjevat æu imenu Jahve višnjega.

« Prev Psalm 7 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |