« Prev Psalm 6 Next »

Chapter 6

1 Zborovoði. Uz žièano glazbalo. U oktavi. Psalam. Davidov. 2Jahve, nemoj me karati u srdžbi svojoj, ne kažnjavaj me u svojoj jarosti! 3Smiluj mi se, Jahve, jer sam iznemog'o, Jahve, ozdravi me jer dršæu kosti moje. 4Duboko mi je duša potresena, a ti, o Jahve - dokle æeš? 5Vrati se, Jahve, dušu mi izbavi, spasi me rad svoje dobrote: 6jer meðu mrtvima tko te se sjeæa, u Podzemlju tko ti hvale pjeva? 7Iznemogoh od pusta jecanja, u noæi postelju plaèem zalijevam, suzama ležaj natapam. 8Od žalosti oko mi gasne i slabi, jer su mnogi neprijatelji moji. 9Odstupite od mene, svi opaki, jer je Jahve plaè moj èuo. 10Èuo je Jahve molbu moju, Jahve je primio moju molitvu. 11Neka se postide i užasno zbune svi moji dušmani, i puni srama neka smjesta odstupe.

« Prev Psalm 6 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |