« Prev Psalm 9 Next »

Chapter 9

1 Zborovoði. Po napjevu "Umri za sina". Psalam. Davidov. $ALEF 2Slavim te, Jahve, svim srcem svojim, ispovijedam sva èudesna djela tvoja. 3Radujem se i klièem tebi, pjevam imenu tvome, Svevišnji! $BET 4Dušmani moji natrag krenuše, padoše i pred licem tvojim pogiboše. 5Jer ti se zauze za moje pravo i parbu moju, ti sjede na prijesto - sudac pravedan: $GIMEL 6ti pokara pogane, pogubi bezbošca, ime im izbrisa dovijeka. 7Dušmani klonuše, smrvljeni zauvijek, ti im gradove razori - nesta im spomena. $HE 8Ali Jahve dovijeka stoluje, postavi prijesto svoj da sudi: 9sam po pravdi sudi krug zemaljski, izreèe pucima osudu pravednu. $VAU 10Jahve je tvrðava tlaèenom, tvrðava spasa u danima tjeskobe. 11Nek' se uzdaju u te koji znaju ime tvoje, jer ne ostavljaš onih što ljube tebe, o Jahve. $ZAJIN 12Pjevajte Jahvi koji prebiva na Sionu, razglašujte meðu pucima djela njegova, 13jer ih se spomenu kao osvetnik krvi i siromaškog jauka ne zaboravi. $HET 14Smiluj mi se, Jahve: pogledaj nevolju u koju me vrgoše neprijatelji moji, od vrata smrti izbavi me 15da naviještam sve hvale tvoje na vratima kæeri Sionske, da radostan klièem zbog spasenja tvoga. $TET 16Pogani padoše u jamu koju sami iskopaše, zamka koju potajno staviše uhvati nogu njihovu. 17Jahve se iskaza i sud održa; grešnik se spleo u djela svoja. $JOD 18Nek' grešnici odu u Podzemlje, svi pogani što zaboraviše Boga. $KAF 19Jer siromah neæe pasti u zaborav zauvijek, ufanje ubogih neæe biti zaludu dovijeka. 20Ustani, Jahve, da se ne osili èovjek, nek' pogani budu osuðeni pred tobom! 21Strah im, o Jahve, utjeraj, nek' spoznaju pogani da su smrtnici!

« Prev Psalm 9 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |