« Prev Psalm 76 Next »

Chapter 76

1 Zborovoði. Uza žièana glazbala. Psalam. Asafov. Pjesma. 2Na glasu je Bog u Judeji, u Izraelu veliko je ime njegovo! 3U Šalemu je Šator njegov, na Sionu boravište. 4Tu polomi strijele lukovima, štitove, maèeve, sve oružje. 5Blistav si od svjetla, velièanstveniji od bregova drevnih. 6Opljaèkani su oni koji bijahu jaki srcem, i san svoj snivaju - klonuše ruke svim hrabrima. 7Od prijetnje tvoje, Bože Jakovljev, skameniše se kola i konji. 8Strašan si ti, i tko da opstane kraj žestine gnjeva tvojega. 9S neba reèe presudu - od straha zemlja zadrhta i zanijemje 10kad se diže Bog da sudi, da spasi uboge na zemlji. 11Jer æe te i bijes Edoma slaviti, i preživjeli iz Hamata štovat æe te. 12Zavjetujte i izvršite zavjete Jahvi, Bogu svojemu, svi oko njega neka donose darove Strašnome 13koji obuzdava oholost knezova, koji je strašan kraljevima zemlje.

« Prev Psalm 76 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |