« Prev Psalm 77 Next »

Chapter 77

1 Zborovoði. Po Jedutunu. Asafov. Psalam. 2Glasom svojim Bogu vapijem, glas mi se Bogu diže i on me èuje. 3U dan nevolje tražim Gospodina, noæu mi se ruka neumorno pruža k njemu, ne može se utješit' duša moja. 4Spominjem se Boga i uzdišem; kad razmišljam, daha mi nestane. 5Vjeðe moje držiš, potresen sam, ne mogu govoriti. 6Mislim na drevne dane i sjeæam se davnih godina; 7razmišljam noæu u srcu, mislim, i duh moj ispituje: 8"Hoæe li Gospodin odbaciti zauvijek i hoæe li ikad još biti milostiv? 9Je li njegova dobrota minula zauvijek, njegovo obeæanje propalo za sva pokoljenja? 10Zar Bog je zaboravio da se smiluje, ili je gnjevan zatvorio smilovanje svoje?" 11I govorim: "Ovo je bol moja: promijenila se desnica Višnjega." 12Spominjem se djela Jahvinih, sjeæam se tvojih pradavnih èudesa. 13Promatram sva djela tvoja, razmatram ono što si uèinio. 14Svet je tvoj put, o Bože: koji je bog tako velik kao Bog naš? 15Ti si Bog koji èudesa stvaraš, na pucima si pokazao silu svoju. 16Mišicom si izbavio narod svoj, sinove Jakovljeve i Josipove. 17Vode te ugledaše, Bože, ugledaše te vode i ustuknuše, bezdani se uzburkaše. 18Oblaci prosuše vode, oblaci zatutnjiše gromom i tvoje strijele poletješe. 19Grmljavina tvoja u vihoru zaori, munje rasvijetliše krug zemaljski, zemlja se zatrese i zadrhta. 20Kroz more put se otvori tebi i tvoja staza kroz vode goleme, a tragova tvojih nitko ne vidje. 21Ti si svoj narod vodio kao stado rukama Mojsija i Arona.

« Prev Psalm 77 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |