« Prev Psalm 73 Next »

Chapter 73

1 Psalam. Asafov Kako je dobar Bog èestitima, Bog onima koji su èista srca! 2A meni umalo noge ne posrnuše, zamalo koraci ne okliznuše, 3jer zloèincima zavidjeh motreæi sreæu grešnika. 4Nikakvu patnju ne snose, pretilo je tijelo njihovo. 5Ne žive u mukama smrtnika, ljudske ih nevolje ne biju. 6Stoga je oholost ogrlica vratu njihovu, a nasilje haljina koja ih pokriva. 7Iz pretila srca izlazi opakost njihova, srca im se prelijevaju ispraznim tlapnjama. 8Podsmjehuju se i zlobno govore, nasiljem prijete odozgo. 9Ustima na nebo nasræu, a jezik se njihov obara na zemlju. 10Zato moj narod za njima leti i srèe obilne vode 11pa veli: "Kako da dozna Bog? Spoznaje li Svevišnji?" 12Eto, takvi su grešnici: uvijek spokojni, bogatstvo zgræu. 13Jesam li, dakle, samo ja uzalud èuvao srce èisto i u nedužnosti prao ruke 14kad sam primao udarce svaki dan i kaznu jutro za jutrom? 15Da sam kazao: "Govorit æu kao i oni", izdao bih rod sinova tvojih. 16Promišljah tada da bih spoznao: al' mi se uèini muèno u oèima mojim 17sve dok ne naðoh ulaz u Božje svetinje pa prozreh kakav im je svršetak. 18Zaista, na klizavu stazu ti ih postavljaš, u propast ih obaraš. 19Kako uèas propadoše, nestaše, užas ih izjede! 20Kao što èovjek prezire san kad se probudi, tako æeš, Gospode, prezreti lik im kada ustaneš. 21Kad mi duša bijaše ojaðena, a bubrezi probodeni, 22bezumnik bijah bez razbora, k'o živinèe pred tobom. 23Al' æu odsad uvijek biti s tobom, jer ti prihvati desnicu moju: 24vodit æeš me po naumu svojem da me zatim uzmeš u slavu svoju. 25Koga ja imam u nebu osim tebe? Kad sam s tobom, ne veselim se zemlji. 26Malaksalo mi tijelo i srce: okrilje srca moga, i baštino moja, o Bože, dovijeka! 27Doista, propast æe oni koji se udaljuju od tebe, istrebljuješ svakog tko ti se iznevjeri. 28A meni je milina biti u Božjoj blizini, imati sklonište svoje u Jahvi. Pripovijedat æu sva tvoja djela na vratima Kæeri sionske.

« Prev Psalm 73 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |