« Prev Psalm 72 Next »

Chapter 72

1 Salomonov. Bože, sud svoj daj kralju i svoju pravdu sinu kraljevu. 2Nek' puku tvojem sudi pravedno, siromasima po pravici! 3Nek' bregovi narodu urode mirom, a brežuljci pravdom. 4Sudit æe pravo ubogim puèanima, djeci siromaha donijet æe spasenje, a tlaèitelja on æe smrviti. 5I živjet æe dugo kao sunce i kao mjesec u sva pokoljenja. 6Siæi æe kao rosa na travu, kao kiša što natapa zemlju! 7U danima njegovim cvjetat æe pravda i mir velik - sve dok bude mjeseca. 8I vladat æe od mora do mora i od Rijeke do granica svijeta. 9Dušmani æe njegovi preda nj kleknuti i protivnici lizati prašinu. 10Kraljevi Taršiša i otoka nosit æe dare, vladari od Arabije i Sabe danak donositi. 11Klanjat æe mu se svi vladari, svi æe mu narodi služiti. 12On æe spasiti siromaha koji uzdiše, nevoljnika koji pomoænika nema; 13smilovat æe se ubogu i siromahu i spasit æe život nevoljniku: 14oslobodit æe ih nepravde i nasilja, jer je dragocjena u njegovim oèima krv njihova. 15Stog' neka živi! Neka ga daruju zlatom iz Arabije, nek' mole za njega svagda i neka ga blagoslivljaju! 16Nek' bude izobila žita u zemlji, po vrhuncima klasje neka šušti k'o Libanon! I cvjetali stanovnici gradova kao trava na livadi. 17Bilo ime njegovo blagoslovljeno dovijeka! Dok je sunca, živjelo mu ime! Njim se blagoslivljala sva plemena zemlje, svi narodi nazivali blaženima! 18Blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, koji jedini tvori èudesa! 19I blagoslovljeno slavno mu ime dovijeka! Sva se zemlja napunila slave njegove! Tako neka bude. Amen! 20Time se završavaju molitve Jišajeva sina Davida.

« Prev Psalm 72 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |