« Prev Psalm 59 Next »

Chapter 59

1 Zborovoði. Po napjevu "Ne pogubi!" Davidov. Miktam. Kad je Šaul opkolio kuæu da ubije Davida. 2Izbavi me od dušmana, Bože moj, zaštiti me od mojih protivnika! 3Izbavi me od bezakonika, od krvoloka spasi me! 4Jer evo: dušu moju vrebaju, na me ustadoše silnici. Nema na meni krivnje, o Jahve, ni grijeha: 5bez moje krivnje na me nasræu. Probudi se! Doði mi u pomoæ i pogledaj, 6Jahve, Bože nad Vojskama, Bože Izraelov! Preni se, kazni sve pogane, podlacima nemoj se smilovati! 7Uveèer se vraæaju, reže poput pasa i trèe po gradu. 8Gle, kako bljuju ustima; kletve su im na usnama i govore: "Tko nas èuje?" 9No, ti im se smiješ, o Jahve, i rugaš se poganima svima. 10Jakosti moja, gledat æu na te, jer ti si, Bože, zaštita moja, Bog moj, milosrðe moje. 11Bog neka mi pohiti u susret, nek' me razveseli nad dušmanima mojim! 12Pobij ih, Bože, da mi narod ne zavode, zbuni i obori ih jakošæu svojom, štite naš, Gospodine. 13Grijeh je svaka rijeè usta njihovih: nek se uhvate u svoju oholost, u kletve i laži što ih govore! 14Istrijebi ih u gnjevu, istrijebi da nestanu, nek' se zna da Bog vlada u Jakovu i do nakraj zemlje! 15Uveèer se vraæaju, reže poput pasa i trèe po gradu. 16Nek' lutaju okolo tražeæi hranu; i kad se nasite, neka zavijaju. 17A ja æu opjevati silu tvoju i klicat æu jutrom milosrðu tvome, jer mi ti postade utoèište i sklonište u dan nevolje. 18Jakosti moja, tebi æu pjevati, jer ti si, Bože, zaštita moja, Bog moj, milosrðe moje.

« Prev Psalm 59 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |