« Prev Psalm 58 Next »

Chapter 58

1 Zborovoði. Po napjevu "Ne pogubi!" Davidov. Miktam. 2Zar doista krojite pravdu, vi moæni, zar sudite pravo, sinovi ljudski? 3Ne, veæ bezakonje smišljeno èinite, po zemlji vam ruke dijele nepravde. 4Na krivu su putu bezbošci od krila majèina, na krivu su putu lašci od utrobe. 5U njima je otrov kao u zmije, kao u ljutice što uši zaèepljuje 6da glas èarobnjakov ne èuje ni glas bajaèa vješta bajanju. 7O Bože, polomi im zube u ustima; razbij, o Jahve, èeljusti laviæima! 8K'o vode što hitro otjeèu neka se razliju, k'o zgažena trava neka se osuše. 9Nek' budu k'o puž koji se pužuæ' rastoèi, k'o pometnut plot nek' sunca ne vide. 10Prije nego vam kotlovi trnje osjete, dok je zeleno, neka ga vihor odnese. 11Radostan æe biti pravednik kad ugleda odmazdu, noge æe prati u krvi zlotvora. 12I reæi æe ljudi: "Pravednik plod svoj ima! Još ima Boga da sudi na zemlji!"

« Prev Psalm 58 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |