« Prev Psalm 60 Next »

Chapter 60

1 Zborovoði. Po napjevu "Ljiljan svjedoèanstva". Miktam. Davidov. 2 Kad je David izišao protiv Aram Naharajima i protiv Aram Sobe i kad je Joab na povratku potukao dvanaest tisuæa Edomaca 3Bože, ti nas ÓodbÄaci i bojne nam redove prÓobi, razjari se, a sad nas opet vrati! 4Potrese zemlju, rasjeèe je, zatvori joj usjeline jer se poljuljala. 5Zlu si kob na svoj narod navalio, napio nas vinom omamnim. 6Al' si i stijeg dao vjernicima svojim da umaknu luku dušmanskom. 7Da ti se ljubimci izbave, desnicom pomozi, usliši nas! 8Bog reèe u svom Svetištu: "Šekem æu razdijelit' klièuæi, dolinu Sukot izmjeriti. 9Moj je Gilead, moj Manaše, Efrajim mi kaciga, Judeja žezlo moje! 10Moab je sud iz kojeg se umivam, na Edom æu baciti obuæu, nad Filistejcem slavit' pobjedu!" 11Tko æe me dovesti do utvrðena grada, tko æe me dovesti do Edoma? 12Zar neæeš ti, o Bože, što nas odbaci? Zar više neæeš, Bože, s èetama našim? 13Pomozi nam protiv dušmana, jer ljudska je pomoæ ništavna! 14S pomoæu Božjom hrabro æemo se boriti, a on æe zgaziti naše dušmane.

« Prev Psalm 60 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |