« Prev Psalm 52 Next »

Chapter 52

1 Zborovoði. Pouèna pjesma. Davidova. 2 Kad je Edomac Doeg Šaulu javio: "David je ušao u kuæu Abimelekovu. 3Što se to hvališ pakošæu, silnièe nesmiljeni? 4Neprestano snuješ o propasti, jezik ti je britva nabrušena, spletkaru! 5Zlo voliš više nego dobro, i laž više nego pravednost! 6Mili su ti pogubni govori, lažljivi jezièe! 7Bog æe te zato satrti, zauvijek te ukloniti; išèupat æe te iz tvog šatora, iskorijeniti iz zemlje živih. 8Pravednici æe gledati s užasom i njemu se smijati: 9"Gle èovjeka koji ne uze Boga za svoju zaštitu, veæ se uzdao u veliko bogatstvo i osilio u svojim zloèinima!" 10A ja, k'o zelena maslina u Domu Božjem, uzdam se u Božju dobrotu dovijeka. 11Hvalit æu te svagda što si to uèinio i slavit æu tvoje ime, jer je dobrostivo, pred licem tvojih pobožnika.

« Prev Psalm 52 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |