« Prev Psalm 53 Next »

Chapter 53

1 Zborovoði. Prema napjevu "Bolest". Pouèna pjesma. Davidova. 2Bezumnik reèe u srcu: "Nema Boga!" Pokvareni rade gadosti; nitko da èini dobro. 3Bog s nebesa gleda na sinove ljudske da vidi ima li tko razuman Boga da traži. 4No svi skrenuše zajedno, svi se pokvariše: nitko da èini dobro - nikoga nema. 5Neæe li se urazumiti svi što èine bezakonje, koji proždiru narod moj kao da jedu kruh? Boga oni ne zazivlju: 6od straha æe drhtat' gdje straha i nema jer Bog æe rasuti kosti onih koji tebe opsjedaju, bit æe posramljeni jer æe ih Bog odbaciti. 7O, neka doðe sa Siona spas Izraelu! Kad Bog promijeni udes naroda svoga, klicat æe Jakov, radovat' se Izrael.

« Prev Psalm 53 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |