« Prev Psalm 51 Next »

Chapter 51

1 Zborovoði. Psalam. Davidov. 2 Kad je k Davidu došao prorok Natan poslije njegova grijeha 3Smiluj mi se, Bože, po milosrðu svome, po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje! 4Operi me svega od moje krivice, od grijeha me mojeg oèisti! 5Bezakonje svoje priznajem, grijeh je moj svagda preda mnom. 6Tebi, samom tebi ja sam zgriješio i uèinio što je zlo pred tobom: pravedan æeš biti kad progovoriš, bez prijekora kada presudiš. 7Evo, grešan sam veæ roðen, u grijehu me zaèe majka moja. 8Evo, ti ljubiš srce iskreno, u dubini duše uèiš me mudrosti. 9Poškropi me izopom da se oèistim, operi me, i bit æu bjelji od snijega! 10Objavi mi radost i veselje, nek' se obraduju kosti satrvene! 11Odvrati lice od grijeha mojih, izbriši svu moju krivicu! 12Èisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni! 13Ne odbaci me od lica svojega i svoga svetog duha ne uzmi od mene! 14Vrati mi radost svoga spasenja i uèvrsti me duhom spremnim! 15Uèit æu bezakonike tvojim stazama, i grešnici tebi æe se obraæati. 16Oslobodi me od krvi prolivene, Bože, Bože spasitelju moj! Nek' mi jezik klièe pravednosti tvojoj! 17Otvori, Gospodine, usne moje, i usta æe moja naviještati hvalu tvoju. 18Žrtve ti se ne mile, kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio. 19Žrtva Bogu duh je raskajan, srce raskajano, ponizno, Bože, neæeš prezreti. 20U svojoj dobroti milostiv budi Sionu i opet sagradi jeruzalemske zidine! 21Tada æe ti biti mile žrtve pravedne i tad æe se prinosit' teoci na žrtveniku tvojemu.

« Prev Psalm 51 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |