« Prev Psalm 143 Next »

Chapter 143

1 Psalam. Davidov. Jahve, slušaj moju molitvu, u vjernosti svojoj prikloni uho mojim vapajima, u pravednosti me svojoj usliši! 2Ne idi na sud sa slugom svojim, jer nitko živ nije pravedan pred tobom! 3Dušmanin mi dušu progoni, o zemlju pritisnu život moj; u tmine me baci da stanujem kao oni koji su davno umrli. 4Duh moj veæ zamire u meni, srce mi trne u grudima. 5Spominjem se dana minulih, mislim o svim djelima tvojim, o djelima ruku tvojih razmišljam. 6Ruke svoje za tobom pružam, duša moja k'o suha zemlja za tobom žeða. 7Usliši me brzo, o Jahve, dah moj veæ je na izmaku! Lica svojeg preda mnom ne skrivaj, da ne postanem kao oni koji u grob silaze! 8Objavi mi jutrom dobrotu svoju jer se uzdam u tebe. Put mi kaži kojim æu krenuti jer k tebi dušu uzdižem. 9Izbavi me, Jahve, od mojih dušmana, tebi ja se utjeèem. 10Nauèi me da vršim volju tvoju jer ti si Bog moj. Duh tvoj dobri nek' me po ravnu putu vodi! 11Zbog imena svog, Jahve, poživi me, zbog svoje pravednosti dušu mi izvedi iz tjeskobe! 12Po svojoj dobroti satri moje dušmane, uništi sve moje tlaèitelje, jer ja sam sluga tvoj!

« Prev Psalm 143 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |