« Prev Proverbs 9 Next »

Chapter 9

1 Mudrost je sazidala sebi kuæu, i otesala sedam stupova. 2Poklala je svoje klanice, pomiješala svoje vino i postavila svoj stol. 3Poslala je svoje djevojke da objave svrh gradskih visina: 4"Tko je neiskusan, neka se svrati ovamo!" A nerazumnima govori: 5"Hodite, jedite od mojega kruha i pijte vina koje sam pomiješala. 6Ostavite ludost, da biste živjeli, i hodite putem razboritosti." 7Tko pouèava podrugljivca, prima pogrdu, i tko prekorava opakoga, prima ljagu. 8Ne kori podsmjevaèa, da te ne zamrzi; kori mudra, da te zavoli. 9Pouèi mudroga, i bit æe još mudriji; uputi pravednoga, i uveæat æe se njegovo znanje. 10Gospodnji strah poèetak je mudrosti, a razboritost je spoznaja Presvetog. 11"Po meni ti se umnožavaju dani i množe ti se godine života. 12Ako si mudar, sebi si mudar; budeš li podsmjevaè, sam æeš snositi." 13Gospoða ludost puna je strasti, prosta je i ne zna ništa. 14I sjedi na vratima svoje kuæe na stolici, u gradskim visinama, 15te poziva one koji prolaze putem, koji ravno idu svojim stazama: 16"Tko je neiskusan, neka se svrati ovamo!" I nerazumnomu govori: 17"Kradena je voda slatka i ugodno je potajno jesti kruh." 18A on ne zna da su Sjene ondje, da uzvanici njezini poèivaju u Podzemlju.

« Prev Proverbs 9 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |