« Prev Proverbs 10 Next »

Chapter 10

1 Mudar sin veseli oca, a lud je sin žalost majci svojoj. 2Ne koristi krivo steèeno blago, dok pravednost izbavlja od smrti. 3Ne dopušta Jahve da gladuje duša pravednika, ali odbija pohlepu opakih. 4Lijena ruka osiromašuje èovjeka, a marljiva ga obogaæuje. 5Tko sabira ljeti, razuman je sin, a tko hrèe o žetvi, navlaèi sramotu. 6Blagoslovi su nad glavom pravedniku, a usta opakih kriju nasilje. 7Pravednikov je spomen blagoslovljen, a opakom se ime proklinje. 8Tko je mudra srca, prima zapovijedi, dok brbljava luda propada. 9Tko nedužno živi, hodi bez straha, a tko ide krivim putovima, poznat æe se. 10Tko žmirka okom, zadaje tugu, a tko ludo zbori, propada. 11Pravednikova su usta izvor života, a opakomu usta kriju nasilje. 12Mržnja izaziva svaðu, a ljubav pokriva sve pogreške. 13Na usnama razumnoga nalazi se mudrost, a batina je za leða nerazumna èovjeka. 14Mudri kriju znanje, a luðakova su usta blizu propasti. 15Blago je bogatomu tvrdi grad, a ubogima je propast njihovo siromaštvo. 16Pravednik priraðuje za život, a opaki priraðuje za grijeh. 17Tko se naputka drži, na putu je života, a zabluðuje tko se na ukor ne osvræe. 18Lažljive usne kriju mržnju, a tko klevetu širi, bezuman je! 19Obilje rijeèi ne biva bez grijeha, a tko zauzdava svoj jezik, razuman je. 20Pravednikov je jezik odabrano srebro, a razum opakoga malo vrijedi. 21Pravednikove su usne hrana mnogima, a luðaci umiru s ludosti svoje. 22Gospodnji blagoslov obogaæuje i ne prati ga nikakva muka. 23Bezumniku je radost uèiniti sramotno djelo, a razumnu èovjeku biti mudar. 24Èega se opaki boji, ono æe ga stiæi, a pravednièka se želja ispunjava. 25Kad oluja prohuja, opakoga nestane, a pravednik ima temelj vjeèni. 26Kakav je ocat zubima i dim oèima, takav je ljenivac onima koji ga šalju. 27Strah Gospodnji umnaža dane, a opakima se prekraæuju godine. 28Pravednièko je ufanje puno radosti, a opakima je nada uprazno. 29Gospodnji je put okrilje bezazlenu, a propast onima koji èine zlo. 30Pravednik se neæe nikad pokolebati, a opakih æe nestati s lica zemlje. 31Pravednikova usta raðaju mudrošæu, a opak jezik èupa se s korijenom. 32Pravednikove usne znaju što je milo, dok usta opakih poznaju zloæu.

« Prev Proverbs 10 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |