« Prev Proverbs 8 Next »

Chapter 8

1 Ne propovijeda li mudrost i ne diže li razboritost svoj glas? 2Navrh brda, uza cestu, na raskršæima stoji, 3kod izlaza iz grada, kraj ulaznih vrata, ona glasno vièe: 4"Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. 5Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. 6Slušajte, jer æu zboriti o važnim stvarima, i moje æe usne otkriti što je pravo. 7Jer moje nepce zbori istinu i zloæa je mojim usnama mrska. 8Sve su rijeèi mojih usta praviène, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. 9Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu tko je stekao spoznaju. 10Primajte radije moju pouku no srebro i znanje požudnije od zlata. 11Jer mudrost je vrednija od biserja i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom. 12Ja, mudrost, boravim s razboritošæu i posjedujem znanje umna djelovanja. 13Strah Gospodnji mržnja je na zlo. Oholost, samodostatnost, put zloæe i usta puna laži - to ja mrzim. 14Moji su savjet i razboritost, ja sam razbor i moja je jakost. 15Po meni kraljevi kraljuju i velikaši dijele pravdu. 16Po meni knezuju knezovi i odliènici i svi suci zemaljski. 17Ja ljubim one koji ljube mene i nalaze me koji me traže. 18U mene je bogatstvo i slava, postojano dobro i pravednost. 19Moj je plod bolji od èista i žežena zlata i moj je prihod bolji od èistoga srebra. 20Ja kroèim putem pravde, sred praviènih staza, 21da dadem dobra onima koji me ljube i napunim njihove riznice. 22Jahve me stvori kao poèelo svoga djela, kao najraniji od svojih èina, u pradoba; 23oblikovana sam još od vjeènosti, odiskona, prije nastanka zemlje. 24Rodih se kad još nije bilo pradubina, dok nije bilo izvora obilnih voda. 25Rodih se prije nego su utemeljene gore, prije brežuljaka. 26Kad još ne bijaše naèinio zemlje, ni poljana, ni poèetka zemaljskom prahu; 27kad je stvarao nebesa, bila sam nazoèna, kad je povlaèio krug na licu bezdana. 28Kad je u visini utvrðivao oblake i kad je odredio snagu izvoru pradubina; 29kad je postavljao moru njegove granice da mu se vode ne preliju preko obala, kad je polagao temelje zemlji, 30bila sam kraj njega, kao graditeljica, bila u radosti, iz dana u dan, igrajuæi pred njim sve vrijeme: 31igrala sam po tlu njegove zemlje, i moja su radost djeca èovjekova. 32Tako, djeco, poslušajte me, blago onima koji èuvaju moje putove. 33Poslušajte pouku - da steèete mudrost i nemojte je odbaciti. 34Blago èovjeku koji me sluša i bdi na mojim vratima svaki dan i koji èuva dovratnike moje. 35Jer tko nalazi mene, nalazi život i stjeèe milost od Jahve. 36A ako se ogriješi o mene, udi svojoj duši: svi koji mene mrze ljube smrt."

« Prev Proverbs 8 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |