« Prev Proverbs 7 Next »

Chapter 7

1 Èuvaj, sine, rijeèi moje i pohrani moje zapovijedi kod sebe. 2Èuvaj moje zapovijedi, i bit æeš živ, i nauk moj kao zjenicu oka svoga. 3Priveži ih sebi na prste, upiši ih na ploèi srca svoga; 4reci mudrosti: "Moja si sestra" i razboritost nazovi "sestriènom", 5da te èuva od žene preljubnice, od tuðinke koja laskavo govori. 6Kad bijah jednom na prozoru svoje kuæe i gledah van kroz rešetku, 7vidjeh meðu lakovjernima, opazih meðu momcima nerazumna mladiæa: 8prolazio je ulicom kraj njezina ugla i koracao putem k njezinoj kuæi 9u sumraku izmeðu dana i veèeri kad se hvata noæna tmina; 10i gle, susrete ga žena, bludno odjevena i s prijevarom u srcu. 11Jogunasta bijaše i razuzdana, noge joj se nisu mogle u kuæi zadržati; 12bila je èas na ulici, èas na trgovima i vrebala kod svakog ugla; 13i uhvati ga i poljubi i reèe mu bezobrazna lica: 14"Bila sam dužna žrtvu prièesnicu, i danas izvrših svoj zavjet; 15zato sam ti izašla u susret, da te tražim, i naðoh te. 16Svoju sam postelju nastrla sagovima, vezenim pokrivaèima misirskim; 17svoj sam krevet namirisala smirnom, alojem i cimetom. 18Hajde da se opijamo nasladom do jutra i da se radujemo užicima ljubavi. 19Jer muža mi nema kod kuæe: otišao je na dalek put; 20uzeo je sa sobom novèani tobolac; a vratit æe se kuæi tek o uštapu." 21Tako ga zavede svojim viènim nagovorom, odvuèe ga svojim glatkim usnama. 22I ludo on poðe za njom, kao što vol ide na klaonicu i kao što jelen zapleten u mrežu èeka 23dok mu strijela ne probije jetra, i kao ptica što ulijeæe u zamku, i ne znajuæi da æe ga to života stajati. 24Zato me, sine moj, poslušaj i èuj rijeèi mojih usta. 25Nek' ti srce ne zastranjuje na njezine putove i ne lutaj po njezinim stazama. 26Jer je mnoge smrtno ranila i oborila, i mnogo je onih što ih je pobila. 27U Podzemlje vode putovi kroz njenu kuæu, dolje u odaje smrti.

« Prev Proverbs 7 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |