« Prev Proverbs 4 Next »

Chapter 4

1 Slušajte, djeco, pouku oèevu i pazite kako biste spoznali mudrost, 2jer dobar vam nauk dajem: ne prezrite moga naputka. 3I ja sam bio sin u svoga oca i nježan jedinac u svoje matere; 4i mene je on uèio i govorio mi: "Zadrži moje rijeèi u svojem srcu, poštuj moje zapovijedi i živjet æeš. 5Steci mudrost, steci razbor, ne smeæi ih s uma i ne odstupi od rijeèi mojih usta. 6Ne ostavljaj je i èuvat æe te; ljubi je i obranit æe te. 7Poèetak je mudrosti: steci sebi mudrost i svim svojim imanjem steci razboritost. 8Velièaj je i uzvisit æe te; donijet æe ti èast kad je prigrliš. 9Stavit æe ti ljupki vijenac na glavu, i obdarit æe te krasnom krunom." 10Poslušaj, sine moj, primi moje rijeèi i umnožit æe se godine tvojeg života. 11Pouèih te putu mudrosti, navratih te na prave staze; 12neæe ti se zapletati koraci kad staneš hoditi; potrèiš li, neæeš posrnuti. 13Èvrsto se drži pouke, ne puštaj je, èuvaj je, jer ona ti je život. 14Ne idi stazom opakih i ne stupaj putem zlikovaca. 15Ostavi ga, ne hodi njime; kloni ga se i zaobiði ga. 16Jer oni ne spavaju ako ne uèine zla, i san im ne dolazi ako koga ne obore. 17Jer jedu kruh opaèine i piju vino nasilja. 18A pravednièka je staza kao svjetlost svanuæa, koja je sve jasnija do potpunog dana. 19A put je opakih kao mrkli mrak: ne znaju o što æe se spotaknuti. 20Sine moj, pazi na moje rijeèi, prigni uho svoje mojim besjedama. 21Ne gubi ih nikad iz oèiju, pohrani ih usred srca svoga. 22Jer su život onima koji ih nalaze i ozdravljenje svemu tijelu njihovu. 23A svrh svega, èuvaj svoje srce, jer iz njega izvire život. 24Drži daleko od sebe lažna usta i udalji od sebe usne prijevarne. 25Nek' tvoje oèi gledaju u lice i neka ti je pogled uvijek prav. 26Pazi na stazu kojom kroèiš i neka ti svi putovi budu pouzdani. 27Ne skreæi ni desno ni lijevo, drži svoj korak daleko oda zla.

« Prev Proverbs 4 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |