« Prev Proverbs 5 Next »

Chapter 5

1 Sine moj, èuj moju mudrost, prigni uho mojoj razboritosti 2da saèuvaš oprez, da ti usne zadrže znanje. 3Jer s usana žene preljubnice kaplje med i nepce joj je glaðe od ulja, 4ali je ona naposljetku gorka kao pelin, oštra kao dvosjekli maè. 5Njene noge silaze k smrti, a koraci vode u Podzemlje. 6Ona ne pazi na put života, ne mari što su joj staze kolebljive. 7Zato me sada poslušaj, sine, i ne odstupaj od rijeèi mojih usta. 8Neka je put tvoj daleko od nje i ne približuj se vratima njezine kuæe, 9da drugima ne bi dao svoju slavu i okrutnima svoje godine; 10da se ne bi tuðinci nasitili tvoga dobra i da tvoja zaslužba ne ode u tuðu kuæu; 11da ne ridaš na koncu kad ti nestane tijela i puti 12i da ne kažeš: "Oh, kako sam mrzio pouku i kako mi je srce preziralo ukor! 13I ne slušah glasa svojih uèitelja, niti priklonih uho onima što me pouèavahu. 14I umalo ne zapadoh u svako zlo, usred zbora i zajednice!" 15Pij vodu iz svoje nakapnice i onu što teèe iz tvoga studenca. 16Moraju li se tvoji izvori razlijevati i tvoji potoci teæi ulicama? 17Nego neka oni budu samo tvoji, a ne i tuðinaca koji su uza te. 18Neka je blagoslovljen izvor tvoj i raduj se sa ženom svoje mladosti: 19neka ti je kao mila košuta i ljupka gazela, neka te grudi njene opajaju u svako doba, njezina ljubav zatravljuje bez prestanka! 20TÓa zašto bi se, sine moj, zanosio preljubnicom i grlio tuðinki njedra? 21Jer pred Jahvinim su oèima èovjekovi putovi i on motri sve njegove staze. 22Opakoga æe uhvatiti njegova zloæa i sapet æe ga užad njegovih grijeha. 23Umrijet æe jer nema pouke, propast æe zbog svoje goleme gluposti.

« Prev Proverbs 5 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |